Legnica Cantat 51

Zespoły konkursowe

22-24 MAJA 2020

Lista zespołów zakwalifikowanych do Legnica Cantat 51 dostępna będzie po obradach Rady Artystycznej (21.02.2020)

Legnica Cantat 50

Zespoły zakwalifikowane do udziału
w przesłuchaniach konkursowych – 2019

Chór Music Ewerywhere
z Gdańska

dyr. Beata Śnieg – Wądołowska

Chór Kameralny Akademii
Muzycznej w Katowicach

dyr. Maria Piotrowska – Bogalecka

Chór SM i OSM II st. Zespołu
Szkół Muzycznych w Legnicy

dyr. Ilona Kamecka

Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej
im.
Karola Lipińskiego we Wrocławiu

dyr. Artur Wróbel

Zespół Wokalny
„ESPERIMENTO” z Białegostoku

dyr. Barbara Kornacka

Zespół Wokalny „Rondo”
z Wrocławia

dyr. Małgorzata Podzielny

Chór Kameralny „441 Hz”
z Gdańska

dyr. Anna Wilczewska

Chór Mieszany Katedry
Wawelskiej z Krakowa

dyr. Andrzej Korzeniowski

Chór Męski „Słowiki 60
im. Jana Szyrockiego” ze Szczecina

dyr. Jacek Kraszewski

Chór Cantabile
z Polkowic

dyr. Joanna Kąca

Masz Pytania?