Festiwal Ch贸ralny

Legnica Cantat 53

2-4 CZERWCA 2023
Legnica – listopad 2022

Regulamin

 

1. CELEM FESTIWALU JEST:

1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowa艅 muzyk膮 ch贸raln膮,
2. Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespo艂贸w ch贸ralnych,
3. Nawi膮zywanie kontakt贸w, wymiana do艣wiadcze艅 i konfrontacja dorobku artystycznego ch贸r贸w ,
4. Popularyzowanie tw贸rczo艣ci ch贸ralnej r贸偶nych epok,
5. Promocja wsp贸艂czesnej literatury ch贸ralnej.

2. FESTIWAL CH脫RALNY LEGNICA CANTAT

Festiwal zainicjowany zosta艂 przez nie偶yj膮cego ju偶 legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karli艅skiego. W ramach Festiwalu odbywaj膮 si臋 przes艂uchania konkursowe 鈥 Turniej Ch贸r贸w, kt贸rego g艂贸wn膮 nagrod臋 stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy . Ch贸ry, kt贸re zdob臋d膮 j膮 trzykrotnie, otrzymaj膮 na w艂asno艣膰 wiern膮 kopi臋 oryginalnej lutni, wykonan膮 w skali 1:1 z tych samych materia艂贸w i wg tego samego projektu. Od roku 2023 uczestnicy Turnieju walcz膮 o kopi臋 nr 2.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

1. Festiwal LEGNICA CANTAT 53 odb臋dzie si臋 w dniach 2-4 czerwca 2023 r. w Legnicy.

a) Organizatorzy og艂aszaj膮 nab贸r dla zainteresowanych zespo艂贸w trwaj膮cy od 16 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
b) Organizatorzy w porozumieniu z Rad膮 Artystyczn膮 mog膮 zakwalifikowa膰 do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat zespo艂y nominowane przez inne festiwale.

2. Uczestnikami Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat mog膮 by膰 ch贸ry i kameralne zespo艂y wokalne (mieszane, 偶e艅skie, m臋skie, m艂odzie偶owe, dzieci臋ce).

3. Zespo艂y pragn膮ce wzi膮膰 udzia艂 w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat przesy艂aj膮 w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r.:

a) wype艂nion膮 komputerowo kart臋 uczestnictwa,
b) DOBREJ JAKO艢CI NAGRANIE audio trzech utwor贸w a cappella (no艣nik: CD lub DVD, format: mp3 lub wave), w tym obowi膮zkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego tw贸rcy, z tekstem w j臋zyku polskim. Wyklucza si臋 nagrania videoz d藕wi臋kiem;
c) Wraz ze zg艂oszeniem nale偶y przes艂a膰 kopi臋 wp艂aty wpisowego, kt贸re wynosi 200 z艂 od zespo艂u za ka偶d膮 kategori臋;
d) Wpisowe nale偶y wp艂aci膰 na konto nr 91 1090 2066 0000 0005 4200 0402 , Santander Bank Polska S.A. / I oddzia艂 w Legnicy – w tytule wpisuj膮c LEGNICA CANTAT oraz nazw臋 zespo艂u do dnia 28 lutego 2023 r.;
e) W przypadku niezakwalifikowania ch贸ru do festiwalu wpisowe zostanie zwr贸cone.
f) Op艂ata wpisowa nie b臋dzie zwracana zespo艂om zakwalifikowanym, kt贸re podejm膮 decyzj臋 o rezygnacji z udzia艂u w turnieju.

4. Zespo艂y zakwalifikowane do udzia艂u w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat, r贸wnie偶 poprzez nominacj臋, przesy艂aj膮 w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2023 r.:

a) wype艂nion膮 komputerowo kart臋 uczestnictwa,
b) partytury utwor贸w, kt贸re ch贸r wykona podczas konkursu. Ka偶dy utw贸r w osobnym pliku, w formacie PDF.

5. O zakwalifikowaniu do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat decyduje Rada Artystyczna powo艂ana przez organizator贸w.

a) Postanowienia Rady Artystycznej zostan膮 przekazane ch贸rom do dnia 6 marca 2023 r.
b) kwalifikacja odbywa si臋 na podstawie nades艂anych nagra艅 oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego lub na podstawie nominacji zgodnie z zapisami par. 3 pkt. 6.
6. O zakwalifikowaniu do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat poprzez nominacje decyduj膮 cz艂onkowie Rady Artystycznej po osobistym wys艂uchaniu prezentacji konkursowych zaprezentowanych podczas innych festiwali.
a) takie nominacje mog膮 wynika膰 z regulaminowych lub pozaregulaminowych nagrody jury innych festiwali, w kt贸rych zasiada przynajmniej jeden cz艂onek Rady Artystycznej Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat lub inna osoba wskazana przez Rad臋 Artystyczn膮 i posiadaj膮ca pe艂nomocnictwo Rady do nominowania;
b) nominacje mog膮 by膰 przyznane po konsultacji z organizatorami Festiwalu;
c) nominowane ch贸ry s膮 niezw艂ocznie informowane o nominacji;
d) nominowane ch贸ry s膮 zobowi膮zane potwierdzi膰 udzia艂 w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat w ci膮gu 30 dni od nominacji, ale nie p贸藕niej ni偶 na miesi膮c przed rozpocz臋ciem Festiwalu Legnica Cantat.

7. Zespo艂y zakwalifikowane do udzia艂u w Turnieju Ch贸r贸w przygotowuj膮 program konkursowy z艂o偶ony z dowolnie wybranych utwor贸w. Po偶膮dane jest ich stylistyczne zr贸偶nicowanie.
8. Dopuszcza si臋 wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).
9. W repertuarze konkursowym musi znale藕膰 si臋 przynajmniej jeden utw贸r polskiego kompozytora z tekstem w j臋zyku polskim.
10. D艂ugo艣膰 trwania programu nie mo偶e przekracza膰 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu wyst臋p zespo艂u mo偶e zosta膰 przerwany przez Jury.
11. Przes艂uchania konkursowe i og艂oszenie wynik贸w Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat odb臋d膮 si臋 3 czerwca 2023 r.
12. Ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia szczeg贸lnych okoliczno艣ci uniemo偶liwiaj膮cych organizacj臋 Festiwalu i przes艂uchania konkursowe w formie stacjonarnej zgodnie z zapisami 搂3. pkt. 11 organizatorzy mog膮 podj膮膰 decyzj臋 o zmianie formu艂y Turnieju i og艂osi膰 najp贸藕niej do dnia 14 maja 2023 r. jedno z nast臋puj膮cych rozwi膮za艅:

a) przenie艣膰 Festiwal na inny termin,
b) przeprowadzi膰 przes艂uchania konkursowe w formule on-line, o ile umo偶liwia膰 to b臋d膮 warunki techniczne r贸wne dla wszystkich uczestnik贸w;
c) przeprowadzi膰 przes艂uchania konkursowe w siedzibie ch贸ru lub wskazanej przez ch贸r lokalizacji pod warunkiem, 偶e taki tryb przes艂ucha艅 dotyczy膰 b臋dzie wszystkich uczestnik贸w Turnieju; w takim przypadku organizatorzy przedstawi膮 harmonogram przes艂ucha艅 konkursowych wszystkim uczestnikom Turnieju nie p贸藕niej, ni偶 14 maja 2023 r.;
d) zast膮pi膰 przes艂uchania konkursowe w ramach turnieju formu艂膮 przegl膮du i w takim przypadku nie przyznawa膰 nagr贸d regulaminowych;
e) odwo艂a膰 Festiwal w ca艂o艣ci.

13. Repertuar przyj臋ty przez Rad臋 Artystyczn膮 na podstawie przys艂anych partytur nie mo偶e zosta膰 zmieniony. Podana kolejno艣膰 utwor贸w konkursowych mo偶e ulec zmianie po uprzednim zg艂oszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodnicz膮cego Jury.
14. Zasady udzia艂u zakwalifikowanych zespo艂贸w w Turnieju Ch贸r贸w reguluje umowa mi臋dzy organizatorem a instytucj膮 deleguj膮c膮 ch贸r lub samym ch贸rem, je艣li ten posiada osobowo艣膰 prawn膮. Umowa z ch贸rami zostanie podpisana po ich zakwalifikowaniu do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat.

4. ZASADY ROZGRYWANIA OG脫LNOPOLSKIEGO TURNIEJU CH脫R脫W LEGNICA CANTAT

1. Zakwalifikowani uczestnicy Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat startowa膰 b臋d膮 w trzech kategoriach:

a) Zespo艂y dzieci臋co – m艂odzie偶owe (do 20 proc. os贸b powy偶ej 18 roku 偶ycia)
b) Zespo艂y wokalne (do 12 os贸b)
c) Zespo艂y os贸b doros艂ych.

2. O podziale ch贸r贸w na kategorie w sytuacjach spornych decyduje Rada Artystyczna Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat.

3. Organizatorzy przeprowadz膮 komisyjne losowanie kolejno艣ci wyst臋pu ch贸r贸w nie p贸藕niej, ni偶 na 10 dni przed rozpocz臋ciem Festiwalu a o wynikach losowania niezw艂ocznie poinformuj膮 ch贸ry bior膮ce udzia艂 w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat.

搂5. RADA ARTYSTYCZNA, JURY KONKURSU

1. Organizatorzy powo艂uj膮 Rad臋 Artystyczn膮 Festiwalu i Jury Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat z艂o偶one z do艣wiadczonych dyrygent贸w ch贸ralnych, nauczycieli akademickich lub innych os贸b o ugruntowanej pozycji i posiadaj膮cych niezb臋dn膮 wiedz臋, reprezentuj膮cych r贸偶ne 艣rodowiska.

2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotycz膮ce zmiany regulaminu Festiwalu i zasad kwalifikacji dopuszczaj膮cych zg艂oszone zespo艂y do udzia艂u w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat zgodnie z zapisami 搂3 p. 1 – 6.

3. Organizatorzy powo艂uj膮 Przewodnicz膮cego Jury, kt贸rego okres kadencji wynosi 3 lata.

4. Przewodnicz膮cy Jury proponuje cz艂onk贸w Rady Artystycznej oraz Jury, ich powo艂anie wymaga akceptacji Organizator贸w.

5. Jury dokonuje oceny bior膮cych udzia艂 w Turnieju zespo艂贸w ch贸ralnych, kwalifikuj膮c je wg kryteri贸w okre艣lonych w niniejszym regulaminie.

6. Jury dokonuje rozdzia艂u nagr贸d w oparciu o wyniki przes艂ucha艅 konkursowych.

7. Sk艂ad Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.

搂6. SYSTEM OCENIANIA

1. Wyst臋py ch贸r贸w b臋d膮 oceniane przez Jury na podstawie nast臋puj膮cych kryteri贸w:

a) technika – technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm;
b) interpretacja – w艂a艣ciwe zastosowanie dynamiki, agogiki, barwy, konstrukcji frazy, stylu muzycznego, dramaturgii programu konkursowego, stopie艅 trudno艣ci repertuaru;
c) ca艂o艣ciowe wra偶enie artystyczne – zbudowanie formy ka偶dego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespo艂em, oddzia艂ywanie na publiczno艣膰, 艣piew z pami臋ci.

 

2. Na podstawie powy偶szych kryteri贸w ka偶dy z cz艂onk贸w Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.

3. Ch贸ry bior膮ce udzia艂 w konkursie mog膮 otrzyma膰 opini臋 swojego wyst臋pu bezpo艣rednio od Jury, kt贸re b臋dzie dost臋pne po og艂oszeniu wynik贸w przes艂ucha艅 konkursowych.

搂7. NAGRODY

1. Zakwalifikowanie do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat jest r贸wnoznaczne z przyznaniem wszystkim uczestnicz膮cym ch贸rom nagr贸d kwalifikacyjnych w wysoko艣ci:
a) dla zespo艂贸w do 20 os贸b (w艂膮cznie z dyrygentem i akompaniatorem) 50 z艂 na 1 cz艂onka zespo艂u
b) dla zespo艂贸w powy偶ej 20 os贸b (w艂膮cznie z dyrygentem i akompaniatorem) 鈥 1000 z艂 na ca艂y zesp贸艂
c) zakwalifikowane zespo艂y otrzymaj膮 nagrody kwalifikacyjne po wykonaniu prezentacji w ramach Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat.

2. W Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat przewiduje si臋 przyznanie nast臋puj膮cych nagr贸d:

a) Grand Prix, Nagroda G艂贸wna, Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy: 15.000 PLN
b) I miejsce, Nagroda im. Henryka Karli艅skiego dla zwyci臋zcy w kategorii ch贸r贸w os贸b doros艂ych: 5.500 PLN
c) II miejsce w kategorii ch贸r贸w os贸b doros艂ych: 3000 PLN
d) III miejsce w kategorii ch贸r贸w os贸b doros艂ych: 1500 PLN
e) I miejsce, Nagroda Prezydenta Miasta Legnica w kategorii ch贸r贸w dzieci臋co – m艂odzie偶owych: 5.500 PLN
f) II miejsce w kategorii ch贸r贸w dzieci臋co-m艂odzie偶owych: 3000 PLN
g) III miejsce w kategorii ch贸r贸w dzieci臋co-m艂odzie偶owych: 1500 PLN
h) I miejsce, Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w kategorii zespo艂贸w wokalnych: 5.500 PLN
i) II miejsce w kategorii zespo艂贸w wokalnych: 3000 PLN
j) III miejsce w kategorii zespo艂贸w wokalnych: 1500 PLN
k) Nagroda – Puchar Polskiego Zwi膮zku Ch贸r贸w i Orkiestr Zarz膮du G艂贸wnego w Warszawie za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego

3. Dyplomy: z艂ote, srebrne, br膮zowe. Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punkt贸w w przes艂uchaniu konkursowym:
– z艂oty dyplom 90 – 100 punkt贸w
– srebrny dyplom 80 – 89,9
– br膮zowy dyplom 70 – 79,9
4. Spo艣r贸d ch贸r贸w , kt贸re otrzyma艂y Z艂oty Dyplom, Jury konkursu wy艂ania laureata nagrody G艂贸wnej – Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy.
5. Nagrody pieni臋偶ne podlegaj膮 opodatkowaniu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
6. Nagroda pieni臋偶na zostanie wyp艂acona przelewem na konto bankowe instytucji deleguj膮cej ch贸r lub 鈥 w przypadku jej braku 鈥 dyrygentowi ch贸ru.
7. Jury mo偶e przyzna膰 inne nagrody nieregulaminowe.
8. Jury ma prawo innego ni偶 przewiduje regulamin podzia艂u nagr贸d.
9. Decyzje Jury s膮 ostateczne.

7. WARSZTATY, SPOTKANIA I KONCERTY

1. Organizatorzy przewiduj膮 dodatkowe warsztaty, spotkania i wyst臋py ch贸r贸w uczestnicz膮cych w Festiwalu. Odb臋d膮 si臋 one w miejscach wskazanych przez organizatora.
2. Zespo艂y uczestnicz膮ce w Festiwalu zobowi膮zane s膮 do uczestniczenia we wskazanych przez organizator贸w wydarzeniach Festiwalu oraz przygotowania stosownego programu.
3. Szczeg贸艂owy harmonogram koncert贸w towarzysz膮cych zostanie przes艂any zespo艂om do 30.04.2023r.

8. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. W przypadku rezygnacji z udzia艂u w Turnieju nagroda kwalifikacyjna nie b臋dzie wyp艂acana.

2. Koszty przejazdu, nocleg贸w i wy偶ywienia pokrywaj膮 instytucje deleguj膮ce lub ch贸ry.

3. Uczestnicy Turnieju zobowi膮zani s膮 do posiadania ubezpieczenia koszt贸w leczenia szpitalnego.

4. Zg艂oszenie ch贸ru do Turnieju jest r贸wnoznaczne z wyra偶eniem zgody na nieodp艂atne prawo rejestracji artystycznego wykonania ch贸ru dowoln膮 technik膮 zapisu i jego rozpowszechniania.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i zwi膮zane z tym dzia艂ania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.

6. Za udzia艂 w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych dokonanych podczas Turnieju a tak偶e za ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie ch贸ry i dyrygenci nie otrzymuj膮 honorarium.

7. Rezygnacja z udzia艂u w Turnieju oraz wszystkie zmiany dotycz膮ce liczby cz艂onk贸w zespo艂贸w powinny by膰 zg艂oszone pisemnie do biura organizacyjnego najp贸藕niej do dnia 30.04.2023 r.

8. Zg艂oszenie zespo艂u do Festiwalu jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 wszystkich zapis贸w niniejszego regulaminu.

 

INFORMACJE DOTYCZ膭CE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY UCZESNICTWA W FESTIWALU CH脫RALNYM LEGNICA CANTAT

Podstawa prawa obowi膮zku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej 鈥濺ozporz膮dzeniem鈥.

Administrator danych

Administratorem danych jest Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karli艅skiego z siedzib膮 przy ul. Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica.

Dane kontaktowe

Z administratorem mo偶na si臋 skontaktowa膰 drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem:

adresu email: sekretariat@lck.art.pl
telefonicznie pod numerem 76 723 37 00
lub pisemnie:
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karli艅skiego
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2

Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych mo偶na si臋 skontaktowa膰 drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem adresu email: iodo@lck.art.pl,
lub pisemnie na adres: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karli艅skiego, ul.Chojnowska 2, 59-220 Legnica z dopiskiem 鈥濱ODO鈥

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

a) Pani/Pana dane b臋d膮 przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Festiwalu Ch贸ralnym Legnica Cantat
b) podstaw膮 do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi co jest zgodne z art. 6 lit. e Rozporz膮dzenia
c) Pa艅stwa dane zwi膮zane z wyst膮pieniami (w艂asno艣膰 intelektualna) oraz wizerunkiem b臋d膮 przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyra偶onej zgody co jest z art. 6 lit. a Rozporz膮dzenia.

Odbiorcy danych

a) Pani/Pana dane mo偶emy przekazywa膰 innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wy艂膮cznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu dzia艂a艅,
b) przetwarzanie Pani/Pana danych uj臋tych w systemach informatycznych mo偶emy powierzy膰 r贸wnie偶 podmiotom obs艂uguj膮cym lub udost臋pniaj膮cym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony b臋dzie tylko i wy艂膮cznie do zakresu zwi膮zanego z realizacj膮 zada艅 w tych systemach, takich jak wdro偶enie, naprawa, konserwacja tych system贸w lub hosting danych i odbywa膰 si臋 mo偶e po zawarciu umowy powierzenia danych;
c) Pani/Pana dane mo偶emy przekaza膰 r贸wnie偶 innym administratorom przetwarzaj膮cym je we w艂asnym imieniu, takim jak podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 pocztow膮, kuriersk膮 lub p艂atnicz膮 (banki), jednak偶e tylko
w zakresie niezb臋dnym do realizacji zadania zwi膮zanego z celem przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane b臋d膮 przetwarzane w czasie uczestnictwa w Festiwalu Ch贸ralnym Legnica Cantat, oraz b臋d膮 archiwizowane zgodnie z regulacjami obowi膮zuj膮cymi w Legnickim Centrum Kultury, jednak nie d艂u偶ej ni偶 10 lat.

Prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮

a) Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyra偶onej zgodny na przetwarzanie danych osobowych
posiada Pan/Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wp艂ywu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
b) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy Rozporz膮dzenia.
Biuro Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
c) W celu skorzystania z powy偶szych praw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane s膮 wy偶ej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Festiwalu Ch贸ralnym Legnica Cantat.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj膮 procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz Pytania?