Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury prof. Jana Wojtachy. W 1987 r. podjęła pracę w Uniwersytecie Śląskim pełniąc w latach 1998 – 2003 funkcję Kierownika Zakładu Dydaktyki Zespołów Muzycznych w Instytucie Muzyki. Od 2003 r. pracuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie od 2012 r. przez siedem lat kierowała Katedrą Dyrygentury Chóralnej. W roku 2014 była współautorem nowej i jedynej w Polsce specjalności Dyrygentura Chóralna na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W dorobku artystycznym posiada liczne polskie i międzynarodowe nagrody otrzymane głównie z Chórem Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Chórem Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest też laureatką siedmiu indywidualnych nagród dyrygenckich otrzymanych na konkursach międzynarodowych. Prowadzone przez nią zespoły posiadają wydawnictwa fonograficzne, spośród których dwie wydane przez Polskie Radio Katowice: O Gwiazdo Betlejemska i Canzonetta otrzymały nagrody „Złotej Płyty”. Wraz z orkiestrą kameralną AUKSO prowadzony przez nią Chór Akademii Muzycznej nagrał album płytowy Kilar/Moś/AUKSO, który w 2015 r. otrzymał Fryderyka w kategorii „Album roku muzyka symfoniczna i koncertująca”.

Jest autorem wielu artystycznych i interdyscyplinarnych projektów m.in. stworzyła wspólnie z Krzysztofem Kolbergerem spektakl słowno-muzyczny „Pater Noster”, który dedykowany był Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia pontyfikatu.

Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych KoChAM muzykę współczesną. Powołała do życia Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych im.Józefa Świdra oraz Ogólnopolski Wokalny Konkurs dla Dyrygentów Dirigere e Cantare w ramach Muzycznego Forum Młodych. Jest założycielem i organizatorem Ogólnopolskiego Forum Chórmistrzów Akademii Muzycznych.

Pełni funkcje jurora w konkursach i festiwalach chóralnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.