Kompozytorka i pedagog. Studiowała kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej Wrocławiu początkowo u prof. S. Poradowskiego (1966-1967), a następnie w klasie prof. T. Natansona (1967-1971). W 1978 r. uzupełniała studia we Francji m.in. pod kierunkiem O. Messiaena (konserwatorium) i P. Bouleza (IRCAM) w Paryżu. Była też stażystką w Studiu Muzyki Eksperymentalnej w Marsylii.

Od 1971 r. pracuje w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (pierwotnie PWSM), gdzie dziś prowadzi klasę kompozycji, a wcześniej kierowała Katedrą Kompozycji. Współpracowała także z poznańską AM. Jej absolwenci są cenionymi kompozytorami muzyki współczesnej. Zasiadała w komisji repertuarowej festiwalu Warszawska Jesień, była dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów kompozytorskich, a za działalność otrzymała wiele nagród, m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, Nagrodę im. św. Brata Alberta, Wrocławską Nagrodę Muzyczną, Nagrodę Doroczną Związku Kompozytorów Polskich. Uhonorowano ją też licznymi odznaczeniami, w tym Srebrnym Medalem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis.

Dorobek kompozytorki obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w większości ujętych w cykle. Najważniejszy z nich to cykl wielkich form pod wspólnym tytułem „Freski”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.