Dyrygentka, muzyk i organizatorka wielu przedsięwzięć edukacyjnych i artystycznych z zakresu animacji kulturalnej, realizowanych we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi i instytucjami kultury. Współpracowała i współpracuje z wieloma amatorskimi zespołami artystycznymi. Ukończyła studia na Wydziale Teorii Muzyki i Dyrygentury Chóralnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi.

Zasiada w jury i radach programowych ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży, Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej Schola Cantorum, Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. Jest miłośniczką tańców ludowych, etnicznych i autorką programów upowszechniających różnorodne formy artystyczne.

Realizowała m.in. międzypokoleniowy program „Pozytywnie zakręcone”, wspierany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, prowadząc grupę taneczną dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembertowie i warszawskich seniorek 55+. Prowadzi programy skierowane do seniorów, m.in. na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.

Została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i charytatywną (2015), Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania (2010) oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2008).