Dyrygent, prof. sztuk muzycznych, były rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, chórmistrz, menedżer kultury.

Kierował Chórem Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie i Chórem Filharmonii Krakowskiej. Razem z nim zespoły te występowały m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Academia di Santa Cecilia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie. Był też dyrygentem Capellae Cracoviensis oraz kierował Tarnowską Orkiestrą Kameralną. Zainicjował powstanie i był dyrygentem Krakowskiego Chóru Kameralnego, który wpisał się w historię polskiej chóralistyki. Stanisław Krawczyński występował w znaczących europejskich ośrodkach i na festiwalach w wielu krajach. Jako chórmistrz współpracował ze dyrygentami tej miary co: Z. Mehta, K. Penderecki, H. Rilling, D. Shalom, S. Wisłocki. Dokonał prawykonań nowo odkrytych dzieł A. Brucknera oraz utworów polskich: H.J. Botora, Z. Bujarskiego, H.M. Góreckiego, R. Maciejewskiego, R. Palestra, M. Stachowskiego, P. Szymańskiego.

Jest jurorem licznych konkursów dyrygenckich. Nagrywał dla polskich i zagranicznych firm płytowych. W środowisku krakowskim zainicjował nowe formy współpracy zespołów i dyrygentów. Dzięki nim zorganizowano konkursy, warsztaty, spotkania i festiwale, w których brały udział chóry i dyrygenci z całej Małopolski.

Ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. W latach 90. kierował Katedrą Chóralistyki, następnie został dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 2005-2020 był rektorem tej uczelni.