Adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki tejże uczelni. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru „Con Brio” w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu (od 2002 r.) i Zespołu Wokalnego „Rondo” (od 2006 r.) oraz dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (od 2009 r.). Wielokrotnie otrzymywała nagrody dla najlepszego dyrygenta na konkursach chóralnych. Prowadzi liczne warsztaty metodyczne dla dyrygentów i warsztaty wokalne dla chórów dziecięcych lub młodzieżowych. Za osiągnięcia artystyczne uzyskała odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej zespoły biorą udział w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody, których do tej pory zebrało się ponad siedemdziesiąt.