Dyrygent, pedagog, prof. sztuk muzycznych, dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykłada dyrygowanie i metodykę prowadzenia chórów na Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Tuż po studiach wrócił do Olsztyna, gdzie rozpoczął działalność naukową i artystyczną. Przez 27 lat – z wieloma sukcesami – powadził Chór im. prof. W. Wawrzyczka.

W dorobku Benedykt Błoński ma liczne nagrania radiowe i telewizyjne w kraju i za granicą oraz 13 wydanych płyt CD. Prowadził setki koncertów krajowych i zagranicznych (m.in. Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Meksyk, Argentyna), w tym dokonał licznych prawykonań. Kieruje chórem przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (od 2009 r.), z którym osiągnął znaczące sukcesy międzynarodowe. Współpracuje też z chórami zagranicznymi. Zasiada w radach artystycznych i jury konkursów i festiwali chóralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Był dyrektorem artystycznym międzynarodowych warsztatów chóralnych Eurochor 2001 oraz Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej In terra pax. Obecnie pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. F. Nowowiejskiego w Barczewie i jest członkiem International Choir Olympic Council. Wśród jego wyróżnień znajdują się: Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.