Profiles

Izabela Polakowska-Rybska

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej w klasie dyrygowania dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie dyrygentury prof. Alana Urbanka. W latach 2007-2012 pełniła funkcję asystenta...

Profiles

prof. dr hab. Marek Rocławski

W roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie następnie rozpoczął pracę pedagogiczną. Tytuł naukowy profesora otrzymał 22 stycznia 2003 roku z rąk Prezydenta A. Kwaśniewskiego. W dniu 1 października 2006 roku został mianowany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1994 do 2000 roku pracował...

Profiles

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy kadencji 2020-2024. W latach 2012 – 2016 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.J.Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz...

Profiles

prof. Stanisław Krawczyński

Kierował Chórem Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie i Chórem Filharmonii Krakowskiej. Razem z nim zespoły te występowały m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Academia di Santa Cecilia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie. Był też dyrygentem Capellae Cracoviensis oraz kierował Tarnowską Orkiestrą Kameralną. Zainicjował powstanie i był dyrygentem Krakowskiego...

Profiles

prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury prof. Jana Wojtachy. W 1987 r. podjęła pracę w Uniwersytecie Śląskim pełniąc w latach 1998 – 2003 funkcję Kierownika Zakładu Dydaktyki Zespołów Muzycznych w Instytucie Muzyki. Od 2003 r. pracuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie od 2012 r. przez siedem lat kierowała Katedrą...

Profiles

Krystyna Stańczak-Pałyga

Dyrygentka, muzyk i organizatorka wielu przedsięwzięć edukacyjnych i artystycznych z zakresu animacji kulturalnej, realizowanych we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi i instytucjami kultury. Współpracowała i współpracuje z wieloma amatorskimi zespołami artystycznymi. Ukończyła studia na Wydziale Teorii Muzyki i Dyrygentury Chóralnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Zasiada w jury i radach programowych ogólnopolskich i międzynarodowych...

Profiles

dr hab. Małgorzata Podzielny

Adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Jest absolwentką Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki tejże uczelni. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego....

Profiles

prof. Agnieszka Franków-Żelazny

Profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (studia biologiczne) oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu – Wydziału Edukacji Muzycznej i Wydziału Wokalnego. Ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Akademię Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Była dyrygentem i kierowała kilkoma chórami, w tym Akademickim Chórem Politechniki Wrocławskiej oraz Kameralnym...

Profiles

prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil

Kompozytorka i pedagog. Studiowała kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej Wrocławiu początkowo u prof. S. Poradowskiego (1966-1967), a następnie w klasie prof. T. Natansona (1967-1971). W 1978 r. uzupełniała studia we Francji m.in. pod kierunkiem O. Messiaena (konserwatorium) i P. Bouleza (IRCAM) w Paryżu. Była też stażystką w Studiu Muzyki Eksperymentalnej w Marsylii. Od 1971...

Profiles

prof. Stanisław Krawczyński

Dyrygent, prof. sztuk muzycznych, były rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, chórmistrz, menedżer kultury. Kierował Chórem Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie i Chórem Filharmonii Krakowskiej. Razem z nim zespoły te występowały m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Academia di Santa Cecilia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie. Był też dyrygentem...

  • 1
  • 2