Legnica Cantat 50

Postacie

24 maja – 2 czerwca 2019
Legnica Cantat 50

Zespoły zakwalifikowane do udziału
w przesłuchaniach konkursowych

Chór Music Ewerywhere
z Gdańska

dyr. Beata Śnieg – Wądołowska

Chór Kameralny Akademii
Muzycznej w Katowicach

dyr. Maria Piotrowska – Bogalecka

Chór SM i OSM II st. Zespołu
Szkół Muzycznych w Legnicy

dyr. Ilona Kamecka

Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej
im.
Karola Lipińskiego we Wrocławiu

dyr. Artur Wróbel

Zespół Wokalny
„ESPERIMENTO” z Białegostoku

dyr. Barbara Kornacka

Zespół Wokalny „Rondo”
z Wrocławia

dyr. Małgorzata Podzielny

Chór Kameralny „441 Hz”
z Gdańska

dyr. Anna Wilczewska

Chór Mieszany Katedry
Wawelskiej z Krakowa

dyr. Andrzej Korzeniowski

Chór Męski „Słowiki 60
im. Jana Szyrockiego” ze Szczecina

dyr. Jacek Kraszewski

Chór Cantabile
z Polkowic

dyr. Joanna Kąca

LEGNICA CANTAT

Zarejestruj Się

Masz Pytania?