2022

Konkurs Kompozytorski

im. Henryka Karli艅skiego

Regulamin

I. KONKURS

1. Udzia艂 w konkursie mog膮 wzi膮膰 kompozytorzy wszystkich narodowo艣ci bez ograniczenia wieku.
2. Kompozytor mo偶e zg艂osi膰 wi臋cej ni偶 jedn膮 partytur臋.
3. Do udzia艂u w konkursie dopuszczone b臋d膮 utwory skomponowane po 30.09.2020 r., dot膮d niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.
4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, kompozycja nagrodzona I miejscem zostanie wykonana podczas Festiwalu Ch贸ralnego LEGNICA CANTAT 52.

II. TEMAT

1. Przedmiotem konkursu jest utw贸r na ch贸r a cappella (z ewentualnym u偶yciem g艂os贸w solowych i wskazanych w pkt. II. 4 instrument贸w perkusyjnych), do tekstu w j臋zyku polskim.
2. Tematyka utworu dowolna 鈥 religijna lub 艣wiecka.
3. W kompozycji dopuszczalne jest u偶ycie nast臋puj膮cych instrument贸w perkusyjnych: xilofono, marimba [4 .-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legnocoreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cowbells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburo basco, timbales, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.
4. Nie dopuszcza si臋 u偶ycia elektroniki d藕wi臋kowej, nagra艅 i 艣rodk贸w live electronicmusic.
5. Czas trwania kompozycji nie mo偶e przekracza膰 7 min. (nale偶y w partyturze poda膰 dok艂adny czas).

III. NAGRODY

  1. Trzy nagrody:

I聽nagroda

2500 PLN

II聽nagroda

1500 PLN

III聽nagroda

500 PLN

Wysoko艣膰 nagrody jest kwot膮 brutto.
2. Prawykonanie zwyci臋skiego utworu (I nagroda) nast膮pi w 2022 roku podczas Festiwalu Ch贸ralnego LEGNICA CANTAT 52.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podzia艂u nagr贸d.

IV. JURY

1. Dyrektor konkursu powo艂uje trzyosobowe Jury konkursu, do kt贸rego zapraszani s膮 wybitni specjali艣ci z zakresu kompozycji ch贸ralnych i ch贸ralistyki.
2. Wyniki konkursu zostan膮 og艂oszone w 2022 roku podczas Festiwalu Ch贸ralnego LEGNICA CANTAT 52.

V. ZG艁OSZENIA

1. Partytura powinna zosta膰 zg艂oszona anonimowo i oznaczona god艂em s艂ownym lub cyfrowym.
2. Partytura powinna zosta膰 przes艂ana poczt膮 tradycyjn膮 lub elektroniczn膮.
2.1. Poczt膮 tradycyjn膮 – partytura powinna by膰 z艂o偶ona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji CD z zapisem w formacie PDF. Partytura mo偶e by膰 spi臋ta jedynie zszywaczem.
2.2. Poczt膮 elektroniczn膮 鈥 partytura powinna zosta膰 przes艂ana w formacie PDF. Za skutecznie przes艂an膮 partytur臋 uznajemy tylko tak膮, kt贸rej nadej艣cie potwierdzimy e-mailem zwrotnym na adres, z kt贸rego przysz艂a.
3. Obowi膮zuje komputerowy sk艂ad nut.
4. Mo偶liwe jest do艂膮czenie do partytury nagrania zapisu nutowego, jednak brak nagrania nie wp艂ynie na ocen臋 Jury.
5. Do partytury nale偶y do艂膮czy膰 zamkni臋t膮 kopert臋 (poczta tradycyjna) lub plik (jako za艂膮cznik w poczcie elektronicznej) oznaczon膮/oznaczony tym samym god艂em, zawieraj膮c膮/zawieraj膮cy nast臋puj膮ce dane:
a) imi臋 i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowo艣膰,
d) adres, telefon, adres e-mailowy,
e) o艣wiadczenie, i偶 zg艂oszony utw贸r nie by艂 dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powsta艂 po 30.09.2020 r.
5.1. Wszystkie informacje dotycz膮ce kompozytora b臋d膮 utajnione do momentu rozstrzygni臋cia konkursu przez Jury.
6. Partytury nale偶y nadsy艂a膰 na nast臋puj膮cy adres:
Legnickie Centrum Kultury
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, lub:
konkurskompozytorski@legnica-cantat.pl
Z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT
7. Termin nadsy艂ania partytur up艂ywa 18 lutego 2022 r. Decyduje data wp艂ywu do organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Przyst膮pienie do konkursu jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 niniejszego regulaminu.
2. Partytury nie spe艂niaj膮ce wymog贸w regulaminu nie zostan膮 dopuszczone do konkursu.
3. Nades艂ane partytury nie b臋d膮 zwracane kompozytorom.
4. Uczestnicy konkursu zobowi膮zani s膮 do sporz膮dzenia materia艂贸w nutowych i przes艂ania ich na w艂asny koszt w wymaganym przez organizator贸w terminie.

Konkurs kompozytorski Legnica Cantat 51 – wyniki

Jury konkursu kompozytorskiego LEGNICA CANTAT 51 w sk艂adzie:

prof. Gra偶yna Pstroko艅ska 鈥 Nawratil 鈥 przewodnicz膮ca,

prof. Stanis艂aw Krawczy艅ski,

prof. Dariusz Dyczewski,

obradowa艂o w dniu 28 lutego 2020 r. w Akademii Rycerskiej w obecno艣ci dyrektora Legnickiego Centrum Kultury Grzegorza Szczepaniaka, oraz sekretarza – Agnieszki Kubik.

Jury ocenia艂o zg艂oszone partytury wed艂ug kryteri贸w okre艣lonych w regulaminie, bior膮c pod uwag臋 przede wszystkim utwory mo偶liwe do wykonania przez ch贸r amatorski, a tak偶e muzyk臋 uwzgl臋dniaj膮c膮 mo偶liwo艣ci wykonawcze g艂osu.

Do konkursu zg艂oszono 17 partytur, wszystkie by艂y zgodne z wymogami regulaminu i prezentowa艂y wyr贸wnany, wysoki poziom.

Jury postanowi艂o przyzna膰 nast臋puj膮ce nagrody:

I nagroda utw贸r 鈥濭etsemani鈥, Joanna Widera z Siemianowic 艢l膮skich,
II nagroda utw贸r 鈥濻膮 takie chwile鈥, 艁ukasz Urbaniak z Bydgoszczy,
III ex. nagroda utw贸r 鈥濿itaj Kr贸lowo Niebieska鈥, Micha艂 So艂tysik z Otwocka,
III ex. nagroda utw贸r 鈥濵ozaika ludowa鈥, Zbigniew S艂owik z 呕yrardowa,
Wyr贸偶nienie ex.i dyplom utw贸r 鈥濳ol臋da Staropolska Wiwat, wiwat za艣piewajmy鈥, Pawe艂 艁ukowiec z Kielc,
Wyr贸偶nienie ex.i dyplom utw贸r 鈥濻amowolka鈥, Dominika Massloch z Torunia,
Wyr贸偶nienie ex.i dyplom utw贸r 鈥濸odr贸偶 w natur臋鈥, Katarzyna Danel z Poznania.

Jury rekomenduje wykonanie utwor贸w nagrodzonych i wyr贸偶nionych, podczas Festiwalu Ch贸ralnego Legnica Cantat lub innych festiwali ch贸ralnych.

Masz Pytania?