2020

Konkurs Kompozytorski

im. Henryka Karlińskiego
Legnica – październik 2019 r.

Regulamin

I. KONKURS

1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 30.09.2018 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.
4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, kompozycja nagrodzona I miejscem zostanie wykonana podczas Festiwalu Chóralnego LEGNICA CANTAT 51.

II. TEMAT

1. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór a cappella (z ewentualnym użyciem głosów solowych i wskazanych w pkt. II. 4 instrumentów perkusyjnych), do tekstu w języku polskim.
2. Tematyka utworu dowolna – religijna lub świecka.
3. W kompozycji dopuszczalne jest użycie następujących instrumentów perkusyjnych: xilofono, marimba [4 .-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legnocoreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cowbells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburo basco, timbales, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.
4. Nie dopuszcza się użycia elektroniki dźwiękowej, nagrań i środków live electronicmusic.
5. Czas trwania kompozycji nie może przekraczać 7 min. (należy w partyturze podać dokładny czas).

III. NAGRODY

  1. Trzy nagrody:

I nagroda

2500 PLN

II nagroda

1500 PLN

III nagroda

500 PLN

Wysokość nagrody jest kwotą brutto.
2. Prawykonanie zwycięskiego utworu (I nagroda) nastąpi w 2020 roku podczas Festiwalu Chóralnego LEGNICA CANTAT 51.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

IV. JURY

1. Dyrektor konkursu powołuje trzyosobowe Jury konkursu, do którego zapraszani są wybitni specjaliści z zakresu kompozycji chóralnych i chóralistyki.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 2020 roku podczas Festiwalu Chóralnego LEGNICA CANTAT 51.

V. ZGŁOSZENIA

1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem słownym lub cyfrowym.
2. Partytura powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.1. Pocztą tradycyjną – partytura powinna być złożona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji CD z zapisem w formacie PDF. Partytura może być spięta jedynie zszywaczem.
2.2. Pocztą elektroniczną – partytura powinna zostać przesłana w formacie PDF. Za skutecznie przesłaną partyturę uznajemy tylko taką, której nadejście potwierdzimy e-mailem zwrotnym na adres, z którego przyszła.
3. Obowiązuje komputerowy skład nut.
4. Możliwe jest dołączenie do partytury nagrania zapisu nutowego, jednak brak nagrania nie wpłynie na ocenę Jury.
5. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę (poczta tradycyjna) lub plik (jako załącznik w poczcie elektronicznej) oznaczoną/oznaczony tym samym godłem, zawierającą/zawierający następujące dane:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowość,
d) adres, telefon, adres e-mailowy,
e) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powstał po 30.09.2018 r.
5.1. Wszystkie informacje dotyczące kompozytora będą utajnione do momentu rozstrzygnięcia konkursu przez Jury.
6. Partytury należy nadsyłać na następujący adres:
Legnickie Centrum Kultury
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, lub:
konkurskompozytorski@lck.art.pl
Z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT
7. Termin nadsyłania partytur upływa 12 lutego 2020 r. Decyduje data wpływu do organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
3. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do sporządzenia materiałów nutowych i przesłania ich na własny koszt w wymaganym przez organizatorów terminie.

Konkurs kompozytorski Legnica Cantat 50 – wyniki

Tomasz Szczepanik (Łódź) jest zwycięzcą konkursu kompozytorskiego zorganizowanego w ramach 50. jubileuszowego Legnica Cantat. Jury przyznało mu pierwszą nagrodę za skomponowanie utworu Vocerumori.

Drugą nagrodę otrzymał Miłosz Jan Pluta (Warszawa) za utwór Lirnik mazowiecki. Trzecie miejsce zajął ponownie Tomasz Szczepanik, tym razem doceniono jego utwór Witaj Królowo. Ponadto komisja konkursowa przyznała wyróżnienie Michałowi Sołtysikowi (Warszawa) za utwór Modlitwa Haftlinga.

Konkurs kompozytorski należy do stałych części Legnica Cantat. Zadaniem muzyków jest przygotowanie utworu na chór a capella do tekstu w języku polskim. W tym roku zgłoszono 11 partytur. Prace oceniało jury w składzie: prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil (przewodnicząca), prof. Dariusz Dyczewski, prof. Stanisław Krawczyński.

Utwór Vocerumori Tomasza Szczepanika zostanie prawykonany przez Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyr. Marka Gandeckiego 1 czerwca 2019 r. (sobota) podczas koncertu o godz. 18.30.

Tomasz Szczepanik

Kompozytor, aranżer, dyrygent i pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi (edukacja artystyczna; kompozycja, teoria muzyki) oraz Podyplomowe Studia Muzyki Filmowej, Komputerowej i Twórczości Audiowizualnej. Studiował też muzykę elektroniczną.

Obecnie pracuje w AM w Łodzi, (w 2017 r. uzyskał stopień doktora). Wykłada także przedmioty teoretyczne w Samorządowej Szkole Muzycznej II st. w Skierniewicach. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich. Jego utwory prezentowano podczas m.in. Festiwalu Muzyki Polskiej w Moskwie, Festiwalu Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova, w Filharmonii Narodowej, łódzkiej, bydgoskiej, gdańskiej, gorzowskiej i w wielu miastach Polski i Europy.

Jest laureatem licznych konkursów kompozytorskich, m.in. I Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Jana Pawła II (2007), II Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. I. Paderewskiego (2008), 49. Konkursu Młodych Kompozytorów im. T. Bairda (2009), 55. Konkursu Młodych Kompozytorów im. T. Bairda (2014), VIII Konkursu Kompozytorskiego im. Z. Mycielskiego (2017) oraz konkursu na kompozycje chóralne dla Zespołu Wokalnego Rondo z Wrocławia.

Masz Pytania?