Listopad 2022

Konkurs Kompozytorski

Legnica Cantat 53

Regulamin

I. KONKURS

1. Udzia艂 w konkursie mog膮 wzi膮膰 kompozytorzy wszystkich narodowo艣ci bez ograniczenia wieku.

2. Kompozytor mo偶e zg艂osi膰 wi臋cej ni偶 jedn膮 partytur臋.

3. Do udzia艂u w konkursie dopuszczone b臋d膮 utwory skomponowane po 30.09.2021 r., dot膮d niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.

4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, kompozycja nagrodzona I miejscem zostanie wykonana podczas Festiwalu Ch贸ralnego LEGNICA CANTAT 53.

II. TEMAT

1. Przedmiotem konkursu jest utw贸r na ch贸r a cappella (z ewentualnym u偶yciem g艂os贸w solowych i wskazanych 搂2 pkt. 3 instrument贸w perkusyjnych), do tekstu w j臋zyku polskim.

2. Tematyka utworu dowolna 鈥 religijna lub 艣wiecka.

3. W kompozycji dopuszczalne jest u偶ycie nast臋puj膮cych instrument贸w perkusyjnych: xilofono, marimba [4-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legno coreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cowbells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburo basco, timbales, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.

4. Nie dopuszcza si臋 u偶ycia elektroniki d藕wi臋kowej, nagra艅 i 艣rodk贸w live electronic music.

5. Czas trwania kompozycji nie mo偶e przekracza膰 7 minut (nale偶y w partyturze poda膰 dok艂adny czas).

III. NAGRODY

  1. Trzy nagrody:

I聽nagroda

2500 PLN

II聽nagroda

1500 PLN

III聽nagroda

500 PLN

Wysoko艣膰 nagrody jest kwot膮 brutto.

2. Prawykonanie zwyci臋skiego utworu (I nagroda) nast膮pi w 2023 roku podczas Festiwalu Ch贸ralnego LEGNICA CANTAT 53.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podzia艂u nagr贸d.

IV. JURY

1. Dyrektor konkursu powo艂uje trzyosobowe Jury konkursu, do kt贸rego zapraszani s膮 wybitni specjali艣ci z zakresu kompozycji ch贸ralnych i ch贸ralistyki.

2. Wyniki konkursu zostan膮 og艂oszone w 2023 roku podczas Festiwalu Ch贸ralnego LEGNICA CANTAT 53.

V. ZG艁OSZENIA

1. Partytura powinna zosta膰 zg艂oszona anonimowo i oznaczona god艂em s艂ownym lub cyfrowym.

2. Partytura powinna zosta膰 przes艂ana poczt膮 tradycyjn膮 lub elektroniczn膮.

2.1.Poczt膮 tradycyjn膮 – partytura powinna by膰 z艂o偶ona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji CD z zapisem w formacie PDF. Partytura mo偶e by膰 spi臋ta jedynie zszywaczem.

2.2.Poczt膮 elektroniczn膮 鈥 partytura powinna zosta膰 przes艂ana w formacie PDF. Za skutecznie przes艂an膮 partytur臋 uznajemy tylko tak膮, kt贸rej nadej艣cie potwierdzimy e-mailem zwrotnym na adres, z kt贸rego zosta艂a wys艂ana.

3. Obowi膮zuje komputerowy sk艂ad nut.

4. Mo偶liwe jest do艂膮czenie do partytury nagrania zapisu nutowego, jednak brak nagrania nie wp艂ynie na ocen臋 Jury.

5. Do partytury nale偶y do艂膮czy膰 zamkni臋t膮 kopert臋 (poczta tradycyjna) lub plik (jako za艂膮cznik w poczcie elektronicznej) oznaczon膮/oznaczony tym samym god艂em, zawieraj膮c膮/zawieraj膮cy nast臋puj膮ce dane:

a) imi臋 i nazwisko kompozytora
b) data i miejsce urodzenia
c) narodowo艣膰
d) adres, telefon, adres e-mailowy
e) o艣wiadczenie, i偶 zg艂oszony utw贸r nie by艂 dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powsta艂 po 30.09.2021 r.

5.1. Wszystkie informacje dotycz膮ce kompozytora b臋d膮 utajnione do momentu rozstrzygni臋cia konkursu przez Jury.

6. Partytury nale偶y nadsy艂a膰 na nast臋puj膮cy adres:

Legnickie Centrum Kultury
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, lub:
konkurskompozytorski@lck.art.pl

z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT

7. Termin nadsy艂ania partytur: od 16 listopada 2022 r. do 3 marca 2023 r. Decyduje data wp艂ywu do organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Przyst膮pienie do konkursu jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 niniejszego regulaminu.

2. Partytury nie spe艂niaj膮ce wymog贸w regulaminu nie zostan膮 dopuszczone do konkursu.

3. Nades艂ane partytury nie b臋d膮 zwracane kompozytorom.

4. Uczestnicy konkursu zobowi膮zani s膮 do sporz膮dzenia materia艂贸w nutowych i przes艂ania ich na w艂asny koszt w wymaganym przez organizator贸w terminie.

Konkurs kompozytorski Legnica Cantat 52 – wyniki

Jury konkursu kompozytorskiego LEGNICA CANTAT 52 w sk艂adzie:

prof. Gra偶yna Pstroko艅ska 鈥 Nawratil 鈥 przewodnicz膮ca,

prof. Stanis艂aw Krawczy艅ski,

prof. Dariusz Dyczewski,

obradowa艂o w dniu 26 lutego 2022 r. w Akademii Rycerskiej w Legnicy w obecno艣ci p.o. Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury Grzegorza Szczepaniaka, oraz sekretarza 鈥 Justyny Corso.

Jury ocenia艂o zg艂oszone partytury wed艂ug kryteri贸w okre艣lonych w regulaminie, bior膮c pod uwag臋 przede wszystkim utwory mo偶liwe do wykonania przez ch贸r amatorski.

Do konkursu zg艂oszono 26 partytur, z czego 4 nie spe艂nia艂y wymog贸w regulaminu.

Jury postanowi艂o przyzna膰 nast臋puj膮ce nagrody:

I nagroda 2500 PLN utw贸r 鈥濩iebie chwal臋, Bo偶e m贸j鈥 oznaczony god艂em Radiator 鈥 Pan Grzegorz Mi艣kiewicz

II nagroda 1500 PLN utw贸r 鈥濵elodja鈥, oznaczony god艂em albi87Pani Anna Roc艂awska – Musia艂czyk

III nagroda 500 PLN utw贸r 鈥濲e偶eli bo w ka偶dym ch贸rze jest co艣 ukrytego…鈥, oznaczony god艂em sir Leo 2021 鈥 Pan Maciej R贸偶ycki

 

Wyr贸偶nienie ex aequo i dyplom utw贸r 鈥濸ami臋ci 偶o艂nierzy wykl臋tych鈥, oznaczony god艂em KMICIC 鈥 Pan Zbigniew S艂owik

Wyr贸偶nienie x aequo i dyplom聽 utw贸r 鈥濵odlitwa鈥, oznaczony god艂em 1500 100聽900 – Magdalena Garbecka

Masz Pytania?