Klauzule informacyjne

Podstawa聽prawa聽obowi膮zku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679聽 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.聽L.聽z聽2016 r.聽Nr 119) zwane dalej 鈥濺ozporz膮dzeniem鈥.

Administrator danych聽

Administratorem danych jest聽 Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karli艅skiego聽z聽siedzib膮 聽przy ul. Chojnowskiej 2,聽 59-220 Legnica

Dane kontaktowe

Z administratorem mo偶na si臋 skontaktowa膰:

鈥 drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem adresu 聽email: sekretariat@lck.art.pl
鈥 telefonicznie pod numerem 76 723 37 00
鈥 pisemnie pod adresem: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karli艅skiego, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica

 

Inspektor ochrony danych聽osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych mo偶na si臋 skontaktowa膰 drog膮 elektroniczn膮聽za聽po艣rednictwem聽adresu聽email:聽iodo@lck.art.pl,
lub pisemnie na adres: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karli艅skiego Chojnowska 2,聽 59-220 Legnica聽 z dopiskiem 鈥濱ODO鈥

Cele聽przetwarzania聽oraz podstawa聽prawna聽przetwarzania

 1. Pani/Pana dane b臋d膮 przetwarzane na聽 potrzeby聽 uczestnictwa w聽 Festiwalu Ch贸ralnym聽 Legnica Cantat,
 2. Podstaw膮 do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym聽 lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi co聽 聽 聽 聽 聽 jest zgodne z art. 6 lit. e Rozporz膮dzenia,
 3. Pa艅stwa dane zwi膮zane z wyst膮pieniami (w艂asno艣膰 intelektualna), oraz wizerunkiem b臋d膮 przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyra偶onej聽 zgody co jest z art. 6 lit. a Rozporz膮dzenia.

Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane mo偶emy przekazywa膰 innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wy艂膮cznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu dzia艂a艅,
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych uj臋tych w systemach informatycznych mo偶emy powierzy膰 r贸wnie偶 podmiotom obs艂uguj膮cym lub udost臋pniaj膮cym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony b臋dzie tylko i wy艂膮cznie do zakresu zwi膮zanego z realizacj膮 zada艅 w tych systemach, takich jak wdro偶enie, naprawa, konserwacja tych system贸w lub hosting danych i odbywa膰 si臋 mo偶e po zawarciu umowy powierzenia danych,
 3. Pani/Pana dane mo偶emy przekaza膰 r贸wnie偶 innym administratorom przetwarzaj膮cym je we w艂asnym imieniu, takim jak podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 pocztow膮, kuriersk膮 lub p艂atnicz膮 (banki), jednak偶e tylko w zakresie niezb臋dnym do realizacji zadania zwi膮zanego z celem przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane b臋d膮 przetwarzane w czasie uczestnictwa w Festiwalu Ch贸ralnym Legnica Cantat, oraz b臋d膮 archiwizowane zgodnie z regulacjami obowi膮zuj膮cymi w Legnickim Centrum Kultury. Jednak nie d艂u偶ej ni偶 10 lat.

Prawa聽osoby,聽kt贸rej聽dane聽dotycz膮

 1. Posiada聽 Pani/Pan聽 prawo聽 dost臋pu聽 do聽 tre艣ci聽 swoich聽 danych聽 oraz聽 prawo聽 ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyra偶onej zgodny na przetwarzanie danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wp艂ywu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
 2. Ma Pani/Pan prawo聽 wniesienia聽 skargi聽 do聽 Prezesa聽 Urz臋du聽 Ochrony聽 Danych聽 Osobowych, gdy聽 uzna聽 Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych聽 Pani/Pana聽 dotycz膮cych聽 narusza przepisy Rozporz膮dzenia.
Biuro Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3. W celu skorzystania z powy偶szych praw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane s膮 wy偶ej.

Informacja聽o聽wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Festiwalu Ch贸ralnym聽 Legnica Cantat.

Informacja聽o聽zautomatyzowanym podejmowaniu聽decyzji,聽w聽tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj膮 procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

DEKLARACJA DOST臉PNO艢CI

Legnickie Centrum Kultury zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 dost臋pno艣膰 swojej strony internetowej zgodnie z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych. O艣wiadczenie w sprawie dost臋pno艣ci ma zastosowanie do stron internetowych Legnickiego Centrum Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-20.

 

STAN DOST臉PNO艢CI CYFROWEJ

Strona internetowa jest cz臋艣ciowo zgodna z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych z powodu niezgodno艣ci lub wy艂膮cze艅 wymienionych poni偶ej:

– filmy nie posiadaj膮 napis贸w dla os贸b g艂uchych

– cz臋艣膰 plik贸w nie jest dost臋pnych cyfrowo

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOST臉PNO艢CI

Data sporz膮dzenia deklaracji: 2020-03-30.

Deklaracj臋 sporz膮dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKR脫TY KLAWIATUROWE

Na tej stronie internetowej mo偶na korzysta膰 ze standardowych skr贸t贸w klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Na tej stronie internetowej s膮 problemy, kt贸re wynikaj膮 z niespe艂nienia wymog贸w dost臋pno艣ci cyfrowej? Zg艂o艣 to do: Pawe艂 Wojtowicz, mailowo 鈥 pawel.wojtowicz@lck.art.pl lub telefonicznie 76 7233714 .

W zg艂oszeniu podaj:

– swoje imi臋 i nazwisko,

– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

– dok艂adny adres strony internetowej, na kt贸rej jest niedost臋pny element lub tre艣膰,

– opis na czym polega problem i jaki spos贸b jego rozwi膮zania by艂by dla Ciebie najwygodniejszy.

 

OBS艁UGA WNIOSK脫W I SKARG ZWI膭ZANYCH Z DOST臉PNO艢CI膭

Na Twoje zg艂oszenie odpowiemy najszybciej jak to mo偶liwe, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 7 dni od jego otrzymania.

Je偶eli ten termin b臋dzie dla nas zbyt kr贸tki poinformujemy Ci臋 o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do kt贸rego poprawimy zg艂oszone przez Ciebie b艂臋dy lub przygotujemy informacje w alternatywny spos贸b. Ten nowy termin nie b臋dzie d艂u偶szy ni偶 2 miesi膮ce.

Je偶eli nie b臋dziemy w stanie zapewni膰 dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej lub tre艣ci, z Twojego zg艂oszeniu, zaproponujemy Ci dost臋p do nich w alternatywny spos贸b.

Je偶eli nasze dzia艂ania nie b臋d膮 dla Ciebie zadowalaj膮ce, mo偶esz zg艂osi膰 skarg臋 do ,Wojew贸dzkiego Przyk艂adowego Urz臋du . Je偶eli nadal b臋dziesz mie膰 uwagi do naszych dzia艂a艅 zwi膮zane z dost臋pno艣ci膮 cyfrow膮 mo偶esz zg艂osi膰 je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOST臉PNO艢膯 ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ZWANEGO

鈥濧KADEMIA RYCERSKA鈥

 

PO艁O呕ENIE

Obiekt po艂o偶ony w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 2

 

DOJAZD

Ulice miejskie: Chojnowska , Bilsego, Zbigniewa i Micha艂a, przy ka偶dej z ulic mo偶liwo艣膰 parkowania w bezpo艣rednim s膮siedztwie obiektu, parkingi posiadaj膮 miejsca przeznaczone dla os贸b niepe艂nosprawnych, parking p艂atny

 

WEJ艢CIE

 • g艂贸wne, znajduj膮ce si臋 od ul. Chojnowskiej, wej艣cie og贸lnodost臋pne w godzinach pracy instytucji znajduj膮cych si臋 na terenie obiektu. Nie stwarza barier architektonicznych. Drzwi dwuskrzyd艂owe, otwierane r臋cznie. 艢rodkowe drzwi s艂u偶膮 jako wjazd na dziedziniec dla pojazd贸w samochodowych, przy wej艣ciu g艂贸wnym usytuowana jest 24 godzinna portiernia z pracownikiem mog膮cym udzieli膰 informacji
 • sala kr贸lewska, znajduj膮ce si臋 od ul. Bilsego, otwierane czasowo w trakcie organizacji imprez. Drzwi dwuskrzyd艂owe, w膮skie, otwierane r臋cznie. Wej艣cie z 2 schodkami, nie przystosowane dla os贸b poruszaj膮cych si臋 na w贸zkach inwalidzkich
 • sala mane偶owa, znajduj膮ce si臋 od ul. Zbigniewa i Micha艂a. Otwierane czasowo w trakcie organizacji imprez. Drzwi dwuskrzyd艂owe, w膮skie, ci臋偶kie, otwierane r臋cznie. Za drzwiami 8 stopni, bez barierek. Wej艣cie nie przystosowane dla os贸b poruszaj膮cych si臋 na w贸zkach inwalidzkich.

-wej艣cie od strony dziedzi艅ca nr 1, komunikacja w kierunku sal zaj臋ciowych oraz widowiskowych, podjazd dla niepe艂nosprawnych z barierkami, drzwi dwuskrzyd艂owe otwierane r臋cznie, szerokie, prowadz膮ce do windy umo偶liwiaj膮cej transport na wy偶sze kondygnacje obiektu.

 • wej艣cie od strony dziedzi艅ca nr 2, komunikacja w kierunku biur LCK, dojazd do windy z poziomu chodnika, drzwi dwuskrzyd艂owe, szerokie, otwierane r臋cznie

 

DOST臉PNO艢膯 BUDYNKU

Pomieszczenia bez barier architektonicznych, mo偶liwo艣膰 skorzystania聽 z 2 d藕wig贸w windowych, pomieszczenia dost臋pne dla os贸b poruszaj膮cych si臋 na w贸zkach inwalidzkich, toalety oraz 艂azienki na ka偶dym poziomie przystosowane do obs艂ugi os贸b niepe艂nosprawnych

Na terenie obiektu brak p臋tli indukcyjnych

W razie konieczno艣ci mo偶liwo艣膰 wej艣cia z psem przewodnikiem

Na terenie obiektu brak informacji wizualnej o rozk艂adzie pomieszcze艅, brak informacji w alfabecie Braille鈥漚 jak r贸wnie偶 nadruk贸w w kolorach kontrastowych dla os贸b s艂abo widz膮cych, nie mo偶na skorzysta膰 z t艂umacza j臋zyka migowego, brak informacji dotykowej i g艂osowej.