KONGRES CHÓRALISTYKI POLSKIEJ

W tym roku odbędzie się 50. jubileuszowa edycja Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat. Z tej okazji pragniemy zaprosić Państwa do udziału w I. Kongresie Chóralistyki Polskiej.

Na program złoży się pięć sesji panelowych:

1. Chóry Akademickie
2. Chóry Akademii Muzycznych i Chóry Zawodowe
3. Chóry Amatorskie
4. Chóry Dziecięce
5. Kompozytorzy

Spotkanie poświęcone będzie definiowaniu potrzeb i oczekiwań chórów wynikającym ze specyfiki działalności danej grupy. Naszym dążeniem jest próba wstępnego choćby skatalogowania problemów poszczególnych środowisk, wyznaczenie ich wspólnego mianownika. Debata ma być też próbą spojrzenia w przyszłość i znalezienia rozwiązań, które ułatwią rozwój polskiej chóralistyce. Naszą ambicją jest rozpoczęcie rozmowy na tematy ważne dla środowiska i sprawienie, by ta dyskusja miała ciąg dalszy. Dlatego też proponujemy tak szerokie spektrum tematyczne poszczególnych paneli. Do udziału zapraszamy chórmistrzów, dyrygentów, kompozytorów, muzykologów, chórzystów oraz wszystkich zainteresowanych diagnozowaniem polskiej chóralistyki.

W kongresie można wziąć udział zarówno jako wolny słuchacz, jak i wysyłając swój aktywny głos do dyskusji. W przypadku aktywnego uczestnictwa zapraszamy do wysyłania obszernych abstraktów lub pełnych tekstów do poszczególnych paneli. Zagadnienia poruszane w poszczególnych tekstach będą omawiane w ramach odpowiednich paneli. Konferencja zwieńczona będzie wydawnictwem monograficznym. Artykuły poddane będą procedurze recenzowania. Wybrane teksty zostaną opublikowane i otrzymają za osiągnięcia naukowe i artystyczne odpowiednią ilość punktów, uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obszerne abstrakty do poszczególnych paneli prosimy wysyłać do 30 kwietnia 2019. Przyjmujemy abstrakty o objętości 0,2 arkusza autorskiego (tj. ca 4-4,5 stron obliczeniowych à 1800 znaków ze spacjami).

Artykuły do publikacji o objętości 0,5-0,75 arkusza autorskiego (tj. ca 11,5-17 stron obliczeniowych à 1800 znaków ze spacjami) prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2019. Do opublikowania mogą być przyjęte także teksty mniejszej objętości – min. 0,2 arkusza autorskiego (tj. ca 4-4,5 stron obliczeniowych à 1800 znaków ze spacjami). Teksty te jednak nie mogą być jednakowe z wysłanym abstraktem. Nie będą też one recenzowane i brane pod uwagę w punktowaniu za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz uwzględniane w ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Abstrakty i artykuły prosimy wysyłać na adres kongres2019@lck.art.pl

Rejestracja uczestników: https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/legnica/i-kongres-choralistyki-polskiej-legnica-cantat-214619/

Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY. Organizator oferuje pomoc w rezerwacji noclegów i wyżywienia na preferencyjnych warunkach. Kontakt i informacje tel. 501 504 120

PROGRAM KONGRESU:

30 maja 2019
od godz. 14.00 – rejestracja uczestników na miejscu

16.00 – 19.00 OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM:
– prof. dr hab. Ryszarda Zimaka
– prof. dr hab. Stanisława Krawczyńskiego
– prof. dr hab. Dariusza Dyczewskiego
– dr hab. Agnieszki Franków – Żelazny

31 maja 2019

Panel I i II
Opiekun: prof. dr hab. Ryszard Zimak (były Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina)

I. 9.00 – 10.30 CHÓRY AKADEMICKIE
prof. dr hab. Marcin Tomczak, prof. dr hab. Benedykt Błoński, prof. dr. hab. Przemysław Pałka

II. 10.30 – 12.00 CHÓRY AKADEMII MUZYCZNYCH I CHÓRY ZAWODOWE
dr. hab. Agnieszka Franków – Żelazny, prof. dr hab. Aleksandra Paszek – Trefon, prof. dr hab. Violeta Bielecka

Panel III
Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Krawczyński (JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie)
12.30 – 14.00 CHÓRY AMATORSKIE
prof. dr hab. Anna Domańska, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. dr hab. Urszula Bobryk

Panel IV
Opiekun: prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (JM Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie)
14.00 – 15.30 CHÓRY DZIECIĘCE
dr Małgorzata Podzielny, prof. dr hab. Lidia Matynian, mgr Jacek Sykulski

15.30 – 16.30 PRZERWA OBIADOWA

Panel V
Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Krawczyński (JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie)
16.30 – 18.00 KOMPOZYTORZY
prof. dr hab Paweł Łukaszewski, dr hab. Piotr Jańczak

19.00 KONCERT Voices of light (Kościół ewangelicki Marii Panny w Legnicy, pl. Messlera 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.