Wydawnictwo „Era śpiewu – Studia i refleksje z zagadnień chóralistyki”

Wydawnictwo „Era śpiewu – Studia i refleksje z zagadnień chóralistyki”

„Era śpiewu – Studia i refleksje z zagadnień chóralistyki” to publikacja podsumowująca I Kongres Chóralistyki Polskiej i będąca jednocześnie fascynującym asumptem do dyskusji. Dziś przybliżamy szczegóły związane z tym wydawnictwem. Książki dostępne są w Legnickim Centrum Kultury.

Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we współpracy z Legnickim Centrum Kultury, jako organizatorzy Kongresu Chóralistyki Polskiej, zrealizowali bezprecedensowy projekt wydawniczy. „Era śpiewu. Studia i refleksje z zagadnień chóralistyki” jest bowiem pierwszą kompleksową publikacją tak rozlegle analizująca stan polskiej, a przede wszystkim dolnośląskiej chóralistyki. Na całość monografii składają się trzy części. Pierwsza jest podsumowaniem Kongresu, który odbył się w ramach 50. Cantatu, druga prezentuje studia i refleksje z zagadnień chóralistyki, trzecia jest zbiorem dodatkowych materiałów źródłowych, związanych z panelami dyskusyjnymi, które odbyły się w trakcie kongresowych spotkań. Książka skierowana jest do twórców środowisk chóralnych – stowarzyszeń i fundacji, dyrygentów chóralnych i chórmistrzów, chórzystów i odbiorców muzyki chóralnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.