Prof. Ryszard Zimak nie żyje

Prof. Ryszard Zimak nie żyje

Dotarła do nas kolejna niezwykle smutna wiadomość. Profesor Ryszard Zimak – wybitny dyrygent i wieloletni przyjaciel Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat – nie żyje. Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie Profesora znaleźć można na Facebooku Wydział Muzyki Kościelnej UMFC:

Dziś (28 marca – przyp. red.) rano zmarł prof. dr hab. Ryszard Zimak, Postać, której nie trzeba przedstawiać społeczności chóralnej, muzykom kościelnym związanym z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Profesor był Dziekanem Wydziału, z którego wyszliśmy jako kierunek, później jako Wydział. Tym bardziej fakt Jego odejścia napawa nas smutkiem. To wielka strata dla świata artystycznego, jak również dla nas wszystkich.
Prof. Ryszard Zimak urodził się w Gdańsku. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego w zakresie dyrygentury chóralnej.
Pełnił szereg funkcji na UMFC – był m.in. prodziekanem i dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej (później Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca), prorektorem ds. nauki i dydaktyki, przez dwie kadencje rektorem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, przewodniczył także Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych. W 2012 ponownie został wybrany na rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – stanowisko pełnił przez cztery lata.
W latach 1973-1974 i 1977-1983 był dyrygentem Chóru Filharmonii Narodowej. Później przez ponad 20 lat był kierownikiem artystycznym uczelnianego chóru mieszanego. Pracował także w Warszawskiej Operze Kameralnej. Od 2005 do 2007 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Współ­pra­co­wał z wie­lo­ma wybitnymi dyry­gen­ta­mi, m.in. Stanisławem Wisłockim czy Ennio Morricone. Koncertował w kra­jach Europy, a tak­że w Korei Południowej, na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w wieku 74 lat.
Zdjęcie pochodzi z 27 czerwca 2017 roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.