Lekcja historii: Dziesiąty Cantat

Lekcja historii: Dziesiąty Cantat

W 1997 roku odbyła się jubileuszowa 10. edycja konkursu Legnica Cantat. Tak o wydarzeniu pisało wówczas Słowo Polskie:

„Była to przypuszczalnie jedna z rekordowych imprez muzycznych w kraju, a w każdym razie był to największy spośród dotychczasowych turniejów chórów Legnica Cantat. Blisko 2 tysiące uczestników (…) ściągnęło tu z całego kraju po raz dziesiąty, by walczyć o laur przechodni: Brązową Lutnię im. Jerzego Libana z Legnicy (…) Jeśli dodamy do tego co najmniej drugie tyle słuchaczy, którzy niewątpliwie przewinęli się przez salę legnickiego kina i Kościoła Mariackiego podczas 7 turniejowych dni od 23 do 29 maja, będziemy mieli miarę znaczenia imprezy.”
Kazimierz Kościukiewicz

Uczestnicy Legnica Cantat 10:

1. Chór Kameralny I LO w Legnicy, dyr. Michał Ogrodnik
2. Chór Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białej Podlaskiej, dyr. Henryk Rozporski
3. Chór ECHO Związku Zawodowego Górników w Katowicach, dyr. Krystyna Świder
4. Chór BEL CANTO Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, dyr., Kazimierz Dębski
5. Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury, dyr. Cezary Radczak
6. Chór REZONANS SP nr 1 w Legnicy, dyr. Maria Sycz
7. Chór ZNP w Złotoryi, dyr. Włodzimierz Hinc
8. Chór ZNP w Kaliszu, dyr. Maria Kaczmarkiewicz
9. Chór ECHO DK w Ostrowie Wielkopolskim, dyr. Irena Balicka
10. Chór Akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, dyr. Jan Lach
11. Kameralny Zespół Wokalny Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, dyr. Władysław Wilczak
12. Chór KAMIEŃSCY MADRYGALIŚCI w Kamieniu Pomorskim, dyr. Ewa Jakubiec
13. Chór Męski im. F. Chopina w Siemianowicach, dyr. Halina Goniewicz
14. Chór im. St. Moniuszki w Czechowicach- Dziedzicach, dyr. Bogdan Gola
15. Chór STOKROTKI w Krzeszowicach, dyr. Adam Chodań
16. Chór Akademii Rolniczo- Technicznej im. W. Wawrzyczka w Olsztynie, dyr. Kazimierz Sturmowski
17. Chór Akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, dyr. Janusz Król
18. Chór Męski ŻABY MOKiS w Chrzanowie, dyr. Władysław Bialik
19. Chór Mieszany Związku Zawodowego Kolejarzy w Katowicach, dyr. Eugeniusz Ślęzak
20. Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, dyr. Waldemar Ciesielski
21. Chór Dziecięcy PSM I st. Im. I. Paderewskiego w Krakowie, dyr. Zbigniew Ciuraba
22. Chór Akademii Medycznej w Lublinie, dyr. Ewa Siwerska-Ordyk
23. Chór Męski MELODIA Robotniczego Domu Kultury w Mielcu, dyr. Jerzy Kopcewicz
24. Chór Akademicki SGGW- Akademii Rolniczej w Warszawie, dyr. Andrzej Banasiewicz
25. Chór BARD Związku Zawodowego Górników w Krakowie, dyr. Irena Pfeiffer
26. Chór SENNICKI DZWON w Sennicy, dyr. Jan Muda
27. Koło Śpiewacze HARMONIA w Zdunach, Jan Itkowiak
28. Akademicki Chór ORGANUM przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie, dyr. Bogusław Grzybek
29. Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyr. Stanisław Has
30. Kameralny Zespół Wokalny WARSZAWSCY MADRYGALIŚCI, dyr. Ryszard Zimak
31. Chór Akademii Medycznej w Białymstoku, dyr. Roman Zieliński
32. Chór HARMONIA Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Mikołowie, dyr. Mieczysław Dziendziel
33. Słupski Zespół Madrygalistów MAGISTRI CANTATES, dyr. Henryk Stiller
34. Chór Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, dyr. Jan Seidel
35. Chór LUTNIA ROBOTNICZA w Krakowie, dyr. Tadeusz Machl
36. Chór ARS ANTIQUA Warszawskiej Opery Kameralnej, dyr. Maciej Jaśkiewicz
37. Chór DOMINANTA Akademii Ekonomicznej w Krakowie, dyr. Zbigniew Ciuraba
38. Chór Męski Politechniki Poznańskiej, dyr. Janusz Dzięcioł
39. Chór Akademicki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyr. Stanisław Kulczyński
40. Chór Ziemi Chełmińskiej HEJNAŁ, dyr. Mieczysław Niedźwiecki
41. Chór Akademicki HARMONIA w Cieszynie, dyr. Helena Danel
42. Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, dyr. Henryk Czyżewski

Jury:
Stanisław Krukowski, Jerzy Kołaczkowski, Jan Kaniewski, Wiesława Krodkiewska, Franciszek Pałka, Janusz Pietrzak

Laureat:
Chór Męski Politechniki Poznańskiej, dyr. Janusz Dzięcioł

Leave a Reply

Your email address will not be published.