Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

Znamy pierwsze informacje dotyczące 32. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego, który odbędzie się w dniach 22-24 października w Rumi.

Informacje od organizatorów:

Festiwal odbywa się corocznie w październiku w Rumi w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych salezjanów św. Jana Bosko.

Inspiracją do zorganizowania Festiwalu była postać, pracującego przez 26 lat w Rumi, wybitnego muzyka i kompozytora, wielkiego patrioty, humanisty i wychowawcy młodzieży, salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskiego.

W ramach Festiwalu przeprowadzane są trzy konkursy:

  • Konkurs muzyki organowej – dla młodych organistów do 27 roku życia
  • Konkurs zespołów chóralnych – w trzech kategoriach oceniania
  • Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim

Festiwal daje możliwość porównania dorobku artystycznego chórów i organistów, jest płaszczyzną wymiany doświadczeń między uczestnikami w zakresie prezentowanych utworów, szczególnie ich interpretacji, jak również poprzez założenia regulaminowe, jest skutecznym promotorem muzyki kompozytorów polskich, co ma szczególne znaczenie w przypadku wykonawców zagranicznych.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie Festiwalu: http://festiwalrumia.pl/

Zapraszamy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.