51. Legnica Cantat – przypominamy o terminie zgłoszeń!

51. Legnica Cantat – przypominamy o terminie zgłoszeń!

Legnica Cantat nadaje ton!

Przypominamy o kończącym się powoli terminie zgłoszeń do tegorocznego konkursu cantatowego! Chóry chcące spróbować swoich sił w naszej imprezie mogą wysyłać nagrania do 5 lutego (e-mail: agnieszka.kubik@lck.art.pl lub adres pocztowy: Legnickie Centrum Kultury, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2). Serdecznie zachęcamy do udziału w 51. Festiwalu Chóralnym (w tym roku odbywającym się w dniach 22-24 maja) – to ponad 50 lat tradycji, gwarancja świetnej zabawy na najwyższym artystycznym poziomie i niezapomniane wrażenia dla uczestników! Powodzenia! 🙂

Uczestnikami Festiwalu mogą być chóry i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce).

Zespoły pragnące wziąć udział w Festiwalu przesyłają:

• wypełnioną komputerowo kartę uczestnictwa (karta dostępna pod adresem: http://elcek.home.pl/cantat_n/wp-content/uploads/2019/10/LC-51-karta-zg%C5%82oszenia.docx)
• dobrej jakości nagranie audio trzech utworów a cappella (nośnik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego twórcy, z tekstem w języku polskim. Wyklucza się nagrania video z dźwiękiem
• partytury utworów , które chór wykona podczas konkursu

O zakwalifikowaniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów, a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 29 lutego. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.

Celem Cantatu jest:

• pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną
• doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
• nawiązywanie kontaktów , wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów
• popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok
• promocja współczesnej literatury chóralnej

Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie: https://legnica-cantat.pl/regulamin/

Chóry są fajne!

Leave a Reply

Your email address will not be published.