VIII Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla

VIII Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla

Wójt Gminy Lyski serdecznie zaprasza do udziału w VIII Konkursie Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i na stałe wpisał się w kulturalny program Gminy Lyski, stając się ważnym wydarzeniem muzycznym w kalendarzu imprez.

Początkowo konkurs miał charakter gminny, później regionalny, natomiast w 2015 roku zyskał charakter międzynarodowy.  Celem konkursu jest m.in. upamiętnienie postaci kompozytora Czesława Prudla oraz prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w VIII Konkursie Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach 26 kwietnia 2020 roku.

VIII KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ im. Czesława Prudla w Lyskach

odbędzie się

26.04.2020 r. o godz. 14.00

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Lyskach przy ul. Dworcowej 4.

CELE KONKURSU:

Upamiętnienie postaci Czesława Prudla – kompozytora; autora pieśni, piosenek, hymnów
i innych utworów do których tworzył muzykę i słowa; twórcę terapii słowno-muzycznej.

Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.

Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami.

Doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych oraz upowszechnianie ich dorobku artystycznego.

Ukazywanie śpiewu chóralnego jako jednej z form integracji społeczności, przybliżającej uniwersalne wartości muzyczne, pobudzającej aktywność społeczno-kulturalną chórów.

Popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej.

ORGANIZATOR:

Wójt Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1a
44-295 Lyski

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Chóry zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Kartę zgłoszenia wraz z partyturami wykonywanych utworów w wersji papierowej (1 egz.) w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2020 r.

Kartę zgłoszenia można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Gminy Lyski
(Biuro nr 15)
ul. Dworcowa 1a
44-295 Lyski
e-mail: promocja@lyski.pl

z dopiskiem: Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pani Alina Puzynowska-Szczyra
Urząd Gminy Lyski
tel. 32 430 00 51 wew. 115
e-mail: promocja@lyski.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin – pobierz
Karta zgłoszenia uczestnictwa – pobierz
Zbiór utworów Czesława Prudla – pobierz

Leave a Reply

Your email address will not be published.