III Festiwal i Konkurs Chórów i Zespołów Wokalnych „Choir in Motion”

III Festiwal i Konkurs Chórów i Zespołów Wokalnych „Choir in Motion”

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu i Konkursie Chórów i Zespołów Wokalnych „Choir in Motion”, który odbędzie się w dniach  25-26 kwietnia 2020 r. w Łodzi.

Formuła Festiwalu jest pomysłem oryginalnym i wyjątkowym w swoim charakterze w Polsce. Festiwal ma na celu propagowanie muzyki popularnej, rozrywkowej, filmowej, musicalowej, jazzowej oraz muzyki świeckiej zarówno kompozycji autorskich jak i opracowań na chóry utworów przeznaczonych w wersji pierwotnej na inne podmioty wykonawcze.

Ważną cechą części prezentacji (lub jej całości) chórów i zespołów wokalnych będzie zaprezentowanie elementów choreografii i ruchu scenicznego adekwatnego do treści i przesłania wykonywanych utworów.

Opieka naukowo-artystyczna:

Zakład Dyrygentury Chóralnej oraz Katedra Musicalu i Choreografii

Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Miejsce: Łódź

Termin Koncertów festiwalowych: 25-26 kwietnia 2020 r. (instytucje kulturalne Łodzi)

Termin Konkursu: 26 kwietnia 2020 r.

(niedziela, Sala koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a)

Cele powołania Festiwalu:

– powstanie oryginalnego, jedynego w swoim charakterze festiwalu w Polsce

– rozwijanie muzyki chóralnej wykonywanej poprzez jednoczesny śpiew oraz ruch sceniczny członków zespołu w określonym układzie choreograficznym

– propagowanie wykonawstwa muzyki wokalnej przez zespoły składające się z czterech, pięciu, sześciu osób (kwartety, kwintety, sekstety) aż po duże chóry

– konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń pomiędzy chórami i dyrygentami

– doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych poprzez organizację warsztatów,  wykładów,  praktycznych zajęć wokalnych, itd.

– prezentacje efektownych dla słuchaczy koncertów odbywanych w ramach Konkursu w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi oraz w ramach koncertów festiwalowych w różnych instytucjach Łodzi i Regionu Łódzkiego

Formy festiwalu:

 1. Konkurs chóralny

– występy konkursowe chórów i zespołów wokalnych w ramach ustalonego regulaminu konkursowego

– Konkurs oceniany przez jury (specjalistów muzyki chóralnej oraz choreografii)

– miejsce przesłuchań konkursowych oraz Gala Finałowa z występami chórów oraz rozdaniem nagród, odbędzie się w sobotę, 27 kwietnia 2019 r. w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, ul.  Żubardzka 2a,

 1. Koncerty festiwalowe

– koncerty chórów i zespołów wokalnych w instytucjach kultury, salach koncertowych, które odbywać się będą w okresie trwania Festiwalu od 25   do 26 kwietnia 2020 r.

– zespoły proszone są o zaznaczenie w Formularzu Zgłoszenia terminu koncertu festiwalowego  w którym proponują wziąć udział

 1. Wykłady oraz Warsztaty chóralne

– zajęcia prowadzone przez specjalistów chóralistyki i wokalistyki reprezentujących dziedziny musicalu, muzyki filmowej, jazzowej i muzyki rozrywkowej

– zajęcia przeznaczone dla uczestników Festiwalu (dyrygentów oraz śpiewaków –  chórzystów),  a także dla zainteresowanych muzyków akredytujących chęć uczestnictwa jako słuchacze oraz mieszkańców Łodzi, którzy wyrazili chęć udziału w wydarzeniach festiwalowych

Regulamin Festiwalu:

 • w festiwalu mogą wziąć udział zespoły wokalne i chóry (od 4 osób aż do chórów bez ograniczeń ilościowych)
 • festiwal przeznaczony jest do prezentacji  utworów na chór kompozycji oryginalnych lub opracowań muzyki popularnej, rozrywkowej, filmowej, musicalowej, jazzowej oraz muzyki klasycznej o świeckim charakterze
 • dopuszcza się wykonania utworów o tematyce odwołującej się do sacrum ale nie utworów liturgicznych
 • zespoły wokalne i chóry mogą wziąć udział w Festiwalu w trzech różnych formach (udział w konkursie oraz w występach festiwalowych, udział tylko w konkursie lub tylko w występach festiwalowych)

Regulamin Konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich rodzajów chórów, zespołów i wokalnych (mieszanych i jednorodnych) składających się od minimum 4 śpiewaków (kwartet) do chórów dużych,  bez ograniczeń ilościowych członków
 • kategorie ustalone są ze względu na wiek chórzystów oraz wielkość zespołów
 • repertuar występu konkursowego ma zawierać kompozycje oryginalne lub opracowania na chór utworów muzyki popularnej, rozrywkowej, filmowej, musicalowej, jazzowej oraz muzyki klasycznej o świeckim charakterze
 • dopuszcza się zamieszczenie w programie konkursowym jednego utworu odwołującego się do sacrum, ale nie utworu liturgicznego
 • repertuar konkursowy musi składać się z czterech lub pięciu utworów, w tym:

– minimum dwa utwory wykonane z wykorzystaniem różnego rodzaju środków choreograficznych  (gest, mimika, ruch sceniczny)

– pozostałe utwory dowolnie

 • minimum dwa utwory muszą być wykonane a cappella, dopuszcza się wykonanie maksymalnie dwóch utworów z akompaniamentem pojedynczego instrumentu lub małego zespołu instrumentalnego
 • wykonanie programu wyłącznie akustyczne (bez urządzeń wzmacniających dźwięk)
 • czas występu nie powinien przekroczyć 20 minut (z wejściem i zejściem ze sceny)
 • partytury utworów wykonywanych podczas Konkursu nie są wymagane do wglądu przez jury

Kategorie

A – chóry dziecięce (bez limitu uczestników)

B – chóry młodzieżowe (bez limitu uczestników)

C – grupy wokalne dorosłych (od 4 do 6 osób – kwartety, kwintety, sekstety)

D – zespoły wokalne dorosłych (od 7 do 12 osób)

E – chóry kameralne dorosłych (od 13 do 24 osób)

F – chóry duże dorosłych (25 osób i więcej)

 Kryteria oceny strony wokalnej występu:

– emisja głosu i walory brzmieniowe

– intonacja, precyzja rytmiczna, zróżnicowanie dynamiczne, dokładność artykulacyjna

– ogólny wyraz artystyczny i stylowość wykonania

Kryteria oceny strony choreograficznej występu:

– operowanie środkami wyrazu, jak mimika, gest

– adekwatność zastosowania środków choreograficznych do treści muzyki

– sposób zagospodarowania przestrzeni scenicznej

– wyraz artystyczny, emocjonalność przekazu, kontakt z publicznością

Nagrody główne:

Nagroda Główna Grand Prix dla chóru, który uzyskał najwyższą punktację.

Nagrody w każdej kategorii:

Złoty Dyplom 91 – 100 pkt.

Srebrny Dyplom 75 –  90 pkt.

Brązowy Dyplom  60 – 74 pkt.

Dyplom Uczestnictwa  poniżej 60 pkt.

Nagrody dodatkowe:

– nagroda za najlepszą stronę choreograficzną

– nagrody specjalne np. dla najlepszego dyrygenta

– nagroda dla chóru za największą ekspresję i komunikatywność z widzami

– nagrody dodatkowe finansowe oraz rzeczowe

– wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe statuetki

(wysokość nagród finansowych wynosić będzie odpowiednio do uzyskanych środków finansowych)

Jury składać się będzie z znawców dziedzin dyrygentury chóralnej, wokalistyki, musicalu i choreografii reprezentujące różne ośrodki akademickie w Polsce

Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin przydziału nagród.

Informacje organizacyjne:

– data zgłoszeń na Festiwal ubiega w dniu 24 lutego 2020  r.

– decyzja o zakwalifikowaniu zespołu do Festiwalu będzie przekazana do dnia 25 marca 2020 r.

– przyjazd i zakwaterowanie, zespoły pokrywają we własnym zakresie

– opłatę akredytacyjną w wysokości 10 zł. (lub 5 Euro dla zespołów zagranicznych) od każdego uczestnika Festiwalu bez względu na wielkość zespołu,  należy dokonać do dnia: 2 kwietnia 2020 r. na adres i numer konta bankowego:

Tytuł przelewu:  III Festiwal „Choir in Motion” oraz nazwę zespołu dokonującego wpłatę.

– istnieje możliwość pomocy organizatorów festiwalu przy ustalaniu zakwaterowania i wyżywienia (zniżki finansowe dla uczestników Festiwalu pod warunkiem zgłoszenia się na Festiwal w terminie wcześniejszym niż wymagana data zgłoszenia, czyli najpóźniej do dnia 25 stycznia 2020, czyli na trzy miesiące przed terminem Festiwalu)

Organizatorzy zastrzegają prawo do rejestracji koncertów festiwalowych i konkursowych oraz wykorzystania ich według uznania, a zespoły poprzez przesłanie Formularza Zgłoszenia wyrażają akceptację Regulaminu.

Formularz zgłoszenia na Festiwal przesyłać na adres mailowy:

festivalchoirinmotion@gmail.com

Kierownik Festiwalu:

Prof. AM dr hab. Jerzy Rachubiński

j.rachubinski@wp.pl

Źródło:

http://www.festivalchoirinmotion.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.