I. Kongres Chóralistyki Polskiej (ZDJĘCIA)

I. Kongres Chóralistyki Polskiej (ZDJĘCIA)

W 2019 roku odbyła się 50. jubileuszowa edycja Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat. Z tej okazji w dniach 30-31 maja zorganizowany został I. Kongres Chóralistyki Polskiej. Wydarzenie miało miejsce w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej.

Na program złożyło się pięć sesji panelowych:

1. Chóry Akademickie
2. Chóry Akademii Muzycznych i Chóry Zawodowe
3. Chóry Amatorskie
4. Chóry Dziecięce
5. Kompozytorzy

Spotkanie poświęcone było definiowaniu potrzeb i oczekiwań chórów wynikającym ze specyfiki działalności danej grupy. Dążyliśmy do próby wstępnego choćby skatalogowania problemów poszczególnych środowisk, wyznaczenia ich wspólnego mianownika. Debata miała być też próbą spojrzenia w przyszłość i znalezienia rozwiązań, które ułatwią rozwój polskiej chóralistyce. Naszą ambicją jest rozpoczęcie rozmowy na tematy ważne dla środowiska i sprawienie, by ta dyskusja miała ciąg dalszy – dlatego też zaproponowaliśmy tak szerokie spektrum tematyczne poszczególnych paneli. Do udziału zaprosiliśmy chórmistrzów, dyrygentów, kompozytorów, muzykologów, chórzystów oraz wszystkich zainteresowanych diagnozowaniem polskiej chóralistyki.

Leave a Reply

Your email address will not be published.