Legnica Głosem Silna! (FOTO)

Legnica Głosem Silna! (FOTO)

Legnica Głosem Silna!

Chór Madrygał dyrygowany przez Dariusza Rzoncę, The Zielinski Singers pod dyrekcją Richarda Zielinskiego, Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Miedź” kierowane przez Krzysztofa Piotrowskiego oraz Agnieszka Justyna Szumiło udowodnili wczoraj, że chóralistyka nie jest ani nudna ani tylko dla wybranych. Jest sztuką, ale może być również doskonałym pretekstem do zabawy i wspólnego spędzania czasu. Jest po prostu dla wszystkich!

Chóry są fajne!

Leave a Reply

Your email address will not be published.