Jury

Oto Jury LEGNICY CANTAT 47:

 

prof. Stanisław Krawczyński - przewodniczący

Stanisław Krawczyński (ur. 20 września 1955) – polski dyrygent, profesor sztuki od 2001 r. Kierownik katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2004-2012 rektor Akademii. Ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Pełnił funkcję kierownika Chórów Polskiego Radia i TV w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej. Występował m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Teatro Regio w Turynie, Accademia di Santa Cecillia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie, Brucknerhaus w Linzu. Od 1986 roku jest dyrygentem Capelli Cracoviensis. Dokonał prawykonań utworów wielu kompozytorów, m.in. Zbigniewa Bujarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Marka Stachowskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką „Honoris Gratia”. (źródło: Wikipedia)

prof. Dariusz Dyczewski

Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który zrzesza ponad 400 chórów i orkiestr. Zasiada w Radzie ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest recenzentem habilitacji i profesur powoływanym przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych. Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

W latach 90. założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Bahamach, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, zdobywając wiele nagród. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie i w filharmoniach w Szczecinie, Berlinie, Pekinie.

Pracował w AM w Poznaniu - Filia w Szczecinie, gdzie był dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej. Prowadził zajęcia w AM w Bydgoszczy, a także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich.

Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego AM w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, Podyplomowego Studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

prof. Aleksandra Paszek-Trefon

Ukończyła studia chórmistrzowskie (klasa prof. Jana Wojtachy) w Akademii Muzycznej w Katowicach. Podjęła pracę w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i związała się z życiem muzycznym Śląska Cieszyńskiego. Od 2003 r. jest profesorem nadzwyczajnym katowickiej AM. Pracuje w Katedrze Chóralistyki i prowadzi zajęcia chóru, dyrygowania, czytania partytur.

W dorobku artystycznym ma wiele znaczących polskich i międzynarodowych nagród, uzyskanych głównie z Chórem Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie, a od 2003 r. z Chórem AM w Katowicach.

Jest laureatką indywidualnej Nagrody Dyrygenckiej, Nagrody Specjalnej Bärenreitera za wybitną kreację artystyczną, a także I miejsca w kat. chórów mieszanych - na 5. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Musica Mundi w Riva del Garda (1998).

Na 10. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Praga Cantat (1996) odniosła podwójne zwycięstwo − I miejsce w kat. chórów mieszanych i specjalną nagrodę regulaminową za najlepszą interpretację utworu obowiązkowego. Trzykrotnie zdobyła I miejsce w kat. chórów akademickich i Nagrodę H. Karlińskiego na Ogólnopolskim Turnieju Legnica Cantat (1997, 1999, 2005).

Dwukrotnie wygrała I nagrodę w kat. chórów akademickich na Ogólnopolskim Konkursie Canto Lodziensis w Łodzi (2002, 2004). Prowadzone przez nią chóry wielokrotnie nagrywały dla Polskiego Radia i Telewizji, stacji radiowych Francji i Czech, mają też własne produkcje fonograficzne.

W 2003 r. z Krzysztofem Kolbergerem tworzyła spektakl słowno-muzyczny Pater Noster, w wersji płytowej dedykowany Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia pontyfikatu.

prof. Paweł Łukaszewski

Kompozytor, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego, od 2016 r. prorektor ds. nauki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Studiował w AM w Warszawie (kl. wiolonczeli Andrzeja Wróbla i klasa kompozycji Mariana Borkowskiego). Ukończył Studium Menadżerów Kultury przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy AM w Bydgoszczy. Od 1996 r. jest zatrudniony w AMFC w Warszawie. Od 2010 r. pracuje na stanowisku profesora naukowo-dydaktycznego, od 2016 jest prorektorem tej uczelni.

Jego utwory wykonywano podczas licznych festiwali i koncertów niemal we wszystkich krajach Europy, a także m.in. w Chinach, USA, Izraelu, Korei Południowej. Są zarejestrowane na ponad 50 płytach.

Jako kompozytor otrzymał wiele wyróżnień, m.in. I nagrodę ufundowaną przez Fundację B. Kaczyńskiego na Konkursie AM w Warszawie (1995), II nagrodę na 27. Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji (1998), a w 2003 – dwie III nagrody ex aequo na Konkursie Kompozytorskim ,,Pro Arte” we Wrocławiu (2003). Ponadto uhonorowano go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem Gloria Artis, Nagrodą Prymasa Polski.

Obok kompozytorskiej i pedagogicznej P. Łukaszewski zajmuje się także działalnością dyrygencką i organizatorską. Należy m.in. do Związku Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenia Musica Sacra (prezes), Laboratorium Muzyki Współczesnej (sekretarz). Zasiada w radzie artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Radzie Akademii Fonograficznej Nagrody „Fryderyk”.

prof. Krzysztof Szydzisz

Chórmistrz, muzykolog, specjalista z zakresu emisji głosu, logopeda, menedżer kultury. Dyrygent Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (www.choir.amu.edu.pl) z którym koncertował na pięciu kontynentach,
w ponad dwudziestu krajach, m.in. w Argentynie, Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii, Peru, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Australii, Korei Południowej, Francji, Czechach, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i we Włoszech. Wraz z tym zespołem zdobywał laury krajowych i międzynarodowych konkursów (m.in. w Legnicy, Międzyzdrojach oraz w Llangollen, na Malcie, w Wiedniu i w Busan, na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Euroradia "Let the Peoples Sing - Oslo′2009"). Był kilkakrotnie wyróżniany jako osobowość artystyczna (m.in. nagrody dla najlepszego dyrygenta Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów "Legnica Cantat", Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Busan, Korea Południowa). Jest laureatem Nagrody im. J. Kurczewskiego za wybitne dokonania w dziedzinie chóralistyki oraz za organizację Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat. W 2014 Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W pracy z chórem szczególną uwagę poświęca wprowadzaniu swoich śpiewaków w arkana techniki wokalnej i - co za tym idzie - brzmieniu zespołu. W centrum jego szerokich zainteresowań repertuarowych znajduje się europejska literatura chóralna XIX-XXI wieku. Profesor Krzysztof Szydzisz jest konsultantem wokalnym wielu polskich i zagranicznych zespołów chóralnych. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych (http://www.choir.amu.edu.pl/ludzie/dyrygent/prof-krzysztof-szydzisz).
Od 2004 roku kieruje Zakładem Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (www.amuz.bydgoszcz.pl), gdzie obok działalności naukowej i dydaktycznej regularnie organizuje ogólnokrajowe seminaria i warsztaty z zakresu emisji głosu i logopedii (zawodowe użycie głosu), prowadzenia zespołów wokalnych, tradycji i praktyk wykonawczych muzyki różnych epok. Jest dyrektorem organizowanego od 1998 roku w Poznaniu Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich "Universitas Cantat" (www.cantat.amu.edu.pl).

dr hab. Dariusz Zimnicki

Absolwent Konserwatorium Wileńskiego oraz Akademii Muzycznej w Warszawie o specjalności dyrygentura chóralna (klasa prof. Ryszarda Zimaka). Jest doktorem habilitowanym sztuki.

Obecnie pracuje w macierzystej uczelni jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej.

Jako dyrygent związany jest z pięcioma chórami warszawskimi. Prowadzi m.in. Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Chór Archikatedry Warszawskiej. Z obydwoma zespołami aktywnie koncertuje, przygotowując niezwykle zróżnicowane programy a cappella, jak również dzieła wokalno-instrumentalne. Podejmuje liczne inicjatywy w wykonywaniu dzieł mniej znanych w literaturze chóralnej, ma w dorobku wiele prawykonań. Z powodzeniem występuje na krajowych i zagranicznych festiwalach oraz konkursach (ponad 20 nagród). Jest współzałożycielem chóru Tibi Domine przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Prężnie działa jako organizator i współorganizator licznych przedsięwzięć popularyzujących chóralistykę na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest m.in. pomysłodawcą cyklu Międzynarodowych Konferencji „Osobowość dyrygenta”.

Udziela się jako juror, prelegent, recenzent i ekspert. Pasjonuje się komponowaniem

mgr Agnieszka Justyna Szumiło

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu  prof. Kazimierza Myrlaka. Od początku studiów koncertowała jako solistka w kraju i poza granicami, między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wykonywała dzieła najwybitniejszych kompozytorów polskich i zagranicznych, uczestniczka prestiżowych konkursów im. Królowej Elżbiety w Brukseli, oraz im. Królowej Sonii w Oslo.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła samodzielną pracę artystyczną między innymi dając szereg recitali, które zaowocowały nagraniem i wydaniem płyty  Arie i pieśni mistrzów włoskiego bel canta. Od 2003 roku jest pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, współpracuje także jako specjalista emisji głosu z  Chórem Legnickiego Centrum Kultury, „Madrygał” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica” .

Od roku 2004 współpracuje z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną pod kierownictwem Benedykta Ksiądzyny. W 2013 r. nagrała płytę „A ja czekam na Ciebie..” zawierającą najpiękniejsze polskie piosenki z lat 50,60 – tych. Od września 2003 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Współautorka Publikacji „Uczenie się przez całe życie” – zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej. Od roku 2002 roku członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, od roku 2003 członek Zarządu, a od 2012 Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego. Współautorka publikacji „Szkolnictwo Muzyczne na Dolnym Śląsku po Drugiej Wojnie Światowej lata 1945-1960”, wydanej przez SPAM w roku 2013. (źródło: szumilo.eu)

ltsk

Honorowy Patronat
Prezydenta Legnicy
Tadeusza Krzakowskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego