Jury

Oto Jury LEGNICY CANTAT 47:

 

prof. Stanisław Krawczyński - przewodniczący

Stanisław Krawczyński (ur. 20 września 1955) – polski dyrygent, profesor sztuki od 2001 r. Kierownik katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2004-2012 rektor Akademii. Ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Pełnił funkcję kierownika Chórów Polskiego Radia i TV w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej. Występował m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Teatro Regio w Turynie, Accademia di Santa Cecillia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie, Brucknerhaus w Linzu. Od 1986 roku jest dyrygentem Capelli Cracoviensis. Dokonał prawykonań utworów wielu kompozytorów, m.in. Zbigniewa Bujarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Marka Stachowskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką „Honoris Gratia”. (źródło: Wikipedia)

prof. Dariusz Dyczewski

Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który zrzesza ponad 400 chórów i orkiestr. Zasiada w Radzie ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest recenzentem habilitacji i profesur powoływanym przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych. Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

W latach 90. założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Bahamach, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, zdobywając wiele nagród. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie i w filharmoniach w Szczecinie, Berlinie, Pekinie.

Pracował w AM w Poznaniu - Filia w Szczecinie, gdzie był dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej. Prowadził zajęcia w AM w Bydgoszczy, a także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich.

Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego AM w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, Podyplomowego Studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

prof. Rolandas Daugela (Litwa)

Litewski dyrygent chórów, organizator festiwali, nauczyciel. Studiował w Państwowym Konserwatorium Chórów Litewskich (dziś Litewska Akademia Muzyki i Teatru). Pracuje w muzycznym gimnazjum J. Naujala, Akademii Muzycznej Uniwersytetu Witolda Wielkiego jako nauczyciel dyrygentury chóralnej. Prowadzi trzy chóry: kameralny Cantate Domino, dziecięcy Cantica i mieszany uniwersytecki Vivere Cantus.

Jest członkiem Litewskiego Związku Muzyków, Litewskiego Związku Chórów, dyrygentem Litewskich Chóralnych Obchodów, a także ekspertem i doradcą w tej dziedzinie, jurorem międzynarodowych konkursów chóralnych w Bratysławie, Ohrid, Cattolica, Daugavpils, Florencji, Międzydrojach, Sopocie, Sankt Petersburgu. W 1992 r. zainicjował międzynarodowy festiwal muzyki chóralnej Cantate Domino. Jest dyrektorem artystycznym międzynarodowego festiwalu Lituania Cantat.

W 1998 r. Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej przyznało artyście nagrodę I st. im. S. Šimkusa za działalność muzyczną i promocję litewskiej muzyki chóralnej. R. Daugëla jest laureatem nagrody Autentic Music Award. W 2009 r. otrzymał nagrodę Golden Bird za nominację do International Shine Star. W 2010 r. za najwyższe międzynarodowe nagrody i działania edukacyjne przyznano mu nagrodę kultury i sztuki miasta Kowna. W 2011 r. został odznaczony za zasługi dla miasta medalem Kaunas burgomaster Jonas Vileišis.

dr hab. Michał Sławecki

Organista, kompozytor, dyrygent, gregorianista. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie muzyki kościelnej oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie kompozycji Stanisława Moryty. Kontynuował studia w Conservatorio di Musica A. Casella w L′Aquila we Włoszech (kompozycja eksperymentalna -organy i śpiew gregoriański) oraz w PontificioIstituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański).

Jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre)oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Prowadzi ożywioną działalność na polu propagowania śpiewu gregoriańskiego poprzez kursy, koncerty i uroczyste liturgie w kraju i zagranicą. Jest inicjatorem i dyrektorem Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie, które zainaugurowało swoją działalność w 2013 roku.

Jest wykładowcą na kierunku Muzyka Kościelna UMFC. Prowadzi ożywioną działalność naukową. Jest autorem licznych publikacji z zakresu problematyki śpiewu gregoriańskiego, dyrygentury chóralnej i muzyki sakralnej. 

W 2013 r. założył męski zespół Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, z którym pracuje nad repertuarem postklasycznym, w 2014 r. został dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z którym związany jest od 2001 r., najpierw jako chórzysta, od 2007 r. jako II dyrygent. 

Jest również założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti. Płyta Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi z udziałem Pawła Gusnara (saksofon) oraz Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti pod jego kierownictwem została odznaczona nagrodą Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w kategorii muzyka dawna.

dr Małgorzata Podzielny

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki (dyplomy z wyróżnieniem), a także Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Bydgoszczy. Od 2002 roku w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu prowadzi Chór "Con Brio", a od 2006 - Zespół Wokalny Rondo, złożony z absolwentów Chóru "Con Brio". W latach 2003-2010 była wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie pełniła funkcję zastępcy kierownika.

Od września 2009 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego NFM. Małgorzata Podzielny w roku 2010 uzyskała stopień doktora sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę dyrygowania oraz metodykę prowadzenia zespołów dziecięcych z emisją głosu. Jako uznana specjalistka od kreowania brzmienia chórów dziecięcych i młodzieżowych, jest systematycznie zapraszana na warsztaty i seminaria poświęcone tej problematyce. W 2014 roku ukazała się jej książka pt. Kształtowanie postawy artystycznej młodego chórzysty, wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.

Wielokrotnie zdobywała nagrody dla najlepszego dyrygenta podczas konkursów chóralnych. Za osiągnięcia artystyczne otrzymała odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespoły artystki biorą udział w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody, których do tej pory zebrało się ponad 70.

mgr Agnieszka Justyna Szumiło

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu  prof. Kazimierza Myrlaka. Od początku studiów koncertowała jako solistka w kraju i poza granicami, między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wykonywała dzieła najwybitniejszych kompozytorów polskich i zagranicznych, uczestniczka prestiżowych konkursów im. Królowej Elżbiety w Brukseli, oraz im. Królowej Sonii w Oslo.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła samodzielną pracę artystyczną między innymi dając szereg recitali, które zaowocowały nagraniem i wydaniem płyty  Arie i pieśni mistrzów włoskiego bel canta. Od 2003 roku jest pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, współpracuje także jako specjalista emisji głosu z  Chórem Legnickiego Centrum Kultury, „Madrygał” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica” .

Od roku 2004 współpracuje z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną pod kierownictwem Benedykta Ksiądzyny. W 2013 r. nagrała płytę „A ja czekam na Ciebie..” zawierającą najpiękniejsze polskie piosenki z lat 50,60 – tych. Od września 2003 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Współautorka Publikacji „Uczenie się przez całe życie” – zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej. Od roku 2002 roku członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, od roku 2003 członek Zarządu, a od 2012 Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego. Współautorka publikacji „Szkolnictwo Muzyczne na Dolnym Śląsku po Drugiej Wojnie Światowej lata 1945-1960”, wydanej przez SPAM w roku 2013. (źródło: szumilo.eu)

ltsk

Honorowy Patronat
Prezydenta Legnicy
Tadeusza Krzakowskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego