Wszystkie wpisy, których autorem jest Agnieszka

Rada Artystyczna Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 49

Rada Artystyczna Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 49 w składzie:

Prof. Stanisław Krawczyński
prof. Dariusz Dyczewski
prof. Elżbieta Wtorkowska

obradowała w dniu 16 lutego 2018 r. w Akademii Rycerskiej, po przesłuchaniu nagrań 9 zespołów, a także przyjęciu nominacji z Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, do konkursu zakwalifikowano 9 zespołów. Są to:

1. Chór Kamerton SP w Haczowie, dyr.Marta Sobota
2. Chór Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyr. Marek Gandecki
3. Chór AsBeek z Płocka, dyr. Andrzej Sitek
A Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, dyr. Mariusz Mróz
5. Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis z Białegostoku, dyr. Anna Olszewska
6. Zespół Wokalny Art.’n’Voices z Wejherowa
7. Chór Dominanta z Krakowa, dyr. Małgorzata Langer-Król
8. Młodzieżowy Chór Canto z Włocławka, dyr. Marian Szczepański
9. Chór Astrolabium z Torunia, dyr. Kinga Litowska

49. Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat odbędzie się w dniach 25-27 maja 2018 r.

 

Konkurs Kompozytorski LEGNICA CANTAT

Konkurs Kompozytorski LEGNICA CANTAT
Konkurs organizowany jest przez Legnickie Centrum Kultury. Odbywa się każdego roku jako integralna część Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT: pierwsza edycja planowana jest w 2016 roku, pozostałe w kolejnych latach.
Do Konkursu mogą przystąpić kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
Przedmiotem najbliższej edycji konkursu będzie utwór na chór a cappella
(szczegóły w regulaminie konkursu).
W skład jury konkursu wchodzą: prof. Dariusz Dyczewski, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil.
Jury przyzna trzy nagrody w wysokości: I nagroda: 2500 PLN, II nagroda: 1500 PLN,
III nagroda: 500 PLN.
Partytury należy nadsyłać do 06lutego 2016 roku. Koncert laureatów odbędzie się w maju 2016 roku w ramach koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.
kontakt – Legnickie Centrum Kultury ul. Chojnowska 2; 59-220 Legnica tel. 76 7233700 agnieszka.kubik@lck.art.pl
Dyrektor Konkursu – Grzegorz Szczepaniak
Sekretarz Konkursu – Agnieszka Kubik

REGULAMIN KONKURSU

I. KONKURS
1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 30.09.2014 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.
4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, a prawykonanie utworu, który został wyróżniony I nagrodą odbędzie się w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.
II. TEMAT
1. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór a cappella (z ewentualnym użyciem głosów solowych), do tekstu w języku polskim.
2. Tekst musi być w języku polskim,
3. Tematyka utworu dowolna – religijna lub świecka.
4. W kompozycji dopuszczalne jest użycie następujących instrumentów perkusyjnych: xilofono, marimba [4 .-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legnocoreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cowbells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburo basco, timbalescubani, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.
5. Nie dopuszcza się użycia elektroniki dźwiękowej, nagrań i środków live electronicmusic.
6. Czas trwania kompozycji nie może przekraczać 7 min. (należy w partyturze podać dokładny czas).

III. NAGRODY
1. Trzy nagrody:
– I nagroda: 2500 PLN
– II nagroda: 1500 PLN
– III nagroda: 500 PLN
Wysokość nagrody jest kwotą brutto.
2. Prawykonanie nagrodzonych utworów nastąpi w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

IV. JURY
1. Skład jury:
prof. Dariusz Dyczewski
prof. Stanisław Krawczyński
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

V. ZGŁOSZENIA
1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem słownym lub cyfrowym.
2. Partytura powinna być złożona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji CD z zapisem w formacie PDF,
3. Obowiązuje komputerowy skład nut,
4. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące dane:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowość,
d) adres, telefon, adres e-mailowy,
e) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powstał po 30.09.2014 r.
5. Partytury (w ilości 3 kopii) należy nadsyłać na następujący adres:
Legnickie Centrum Kultury
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
Z dopiskiem na kopercie: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT
6. Termin nadsyłania partytur upływa 06 lutego2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
3. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do sporządzenia materiałów nutowych i przesłania ich na własny koszt w wymaganym przez organizatorów terminie.

Protokół Jury Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 46

Protokół Jury
Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 46
Legnica, 23 maja 2015 r.

Jury w składzie:
prof. Stanisław Krawczyński – przewodniczący,

członkowie:
prof. Krzysztof Szydzisz
prof. Elżbieta Wtorkowska
prof. Dariusz Dyczewski
prof. Inessa Bodyako (Białoruś)
dr Dariusz Zimnicki
Agnieszka Justyna Szumiło

po wysłuchaniu w dniu 23 maja 2015 roku, 11 chórów zakwalifikowanych do udziału w Turnieju postanowiło przyznać:

Brązowy Dyplom dla:
Zespołu Wokalnego CANTUS DELICIUM z Pyrzyc, pod dyrekcją Tomasza Szutkowskiego,
Chóru Akademickiego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, pod dyrekcją Renaty Banackiej-Walczak,
Chóru Dziecięcego AS Beek, PSM i OSM w Płocku, pod dyrekcją Andrzeja Sitka,
Chóru MADRYGAŁ z Legnickiego Centrum Kultury, pod dyrekcją Dariusza Rzoncy.

Srebrny Dyplom dla:
Chóru Kameralnego FERMATA z Kielc, pod dyrekcją Ewy Robak,
Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy, pod dyrekcją Zofii Borkowskiej,
Zespołu Wokalnego RONDO z Wrocławia, pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny.

Srebrny Dyplom – III MIEJSCE – Nagrodę Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 złotych, otrzymuje Chór „LA MUSICA” Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, pod dyrekcją Zdzisława Ohary.

Złoty Dyplom – II MIEJSCE – Nagrodę Prezydenta Miasta Legnicy
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 złotych, przyznano Chórowi Kameralnemu „441 Hz” z Gdańska pod dyrekcją Anny Wilczewskiej.

Złoty Dyplom – I MIEJSCE – Nagrodę im. Henryka Karlińskiego
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 złotych, otrzymuje Żeński Zespół Wokalny SIGMA Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pod dyrekcją Magdaleny Filipskiej
.- 2 –

Nagrodę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego w Warszawie,
za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora przyznano Żeńskiemu Zespołowi Wokalnemu SIGMA Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pod dyrekcją Magdaleny Filipskiej, za utwór Szymona Godziemby-Trytka „O vos omnes”.
Zespół otrzymuje także nominację do udziału w tegorocznym, 50. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. Organizatorzy Festiwalu pokrywają całkowity koszt przejazdu i pobytu zespołu.

Złoty Dyplom, GRAND PRIX – Nagrodę Główną dla najlepszego chóru Turnieju Legnica Cantat 46 , Rubinową Lutnię im. Jerzego Libana z Legnicy (nagroda przechodnia),
nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych oraz udział w przyszłorocznej edycji Turnieju w charakterze gościa specjalnego otrzymuje: Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu, pod dyrekcją Marka Gandeckiego.

Dyrygentowi Chóru – Markowi Gandeckiemu – Jury przyznało nagrodę specjalną, zaproszenie do udziału w Jury Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 47.

Na tym protokół zakończono.

11 zespołów zakwalifikowanych do 46 edycji Legnica Cantat

11 zespołów powalczy w maju o Rubinową Lutnię – nagrodę główną 46 Ogólnopolskiego Turnieju Legnica Cantat.

Protokół

ze spotkania Rady Artystycznej

Ogólnopolskiego Turnieju Chórów

LEGNICA CANTAT 46

Rada Artystyczna Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 46 w składzie:

prof. Stanisław Krawczyński

prof. Krzysztof Szydzisz

prof. Elżbieta Wtorkowska

prof. Dariusz Dyczewski

prof. Benedykt Błoński

obradowała w dniu 22 lutego 2015 r. w Akademii Rycerskiej w obecności dyrektora Legnickiego Centrum Kultury Grzegorza Szczepaniaka, jego zastępcy Marcina Andrzejewskiego oraz Agnieszki Kubik.

Po przesłuchaniu nagrań 17 zespołów, które zgłosiły się do konkursu zakwalifikowano 11. Są to:

 1. Chór Kameralny „441 Hz” z Gdańska, dyr. Anna Wilczewska
 2. Chór La Musica Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie  dyr. Zdzisław Ohar
 3. Zespół Wokalny „CANTUS DELICIUM” z Pyrzyc, dyr. Tomasz Szutkowski
 4. Chór Akademicki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, dyr. Renata Banacka – Walczak
 5. Chór dziecięcy PSM i OSM Płock dyr. Andrzej Sitek
 6. Chór Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy, dyr. Zofia Borkowska
 7. Żeński Zespół Wokalny „Sigma” Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dyr. Magdalena Filipska
 8. Chór Kameralny Fermata z Kielc dyr. Ewa Robak
 9. Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury dyr. Dariusz Rzonca
 10. Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyr. Marek Gandecki
 11. Zespół Wokalny „Rondo” z Wrocławia dyr. Małgorzata Podzielny

Na tym spotkanie zakończono.

Legnica, dnia 22 lutego 2015 r.

LEGNICA CANTAT 46 zaprasza

Na stronie pojawił się nowy regulamin konkursowy

Zachęcamy wszystkie chóry i zespoły  do udziału w tym wyjątkowym Turnieju, o którym się mówi i słyszy. Nadsyłajcie swoje zgłoszenia. Czekamy do 6 lutego 2015 r.

but it’s also a great opportunity for people watching
quick weight lossDid a fashion shot today
Asphalt Pavement Markings In Tucson480
porno also recently joined the Group

Daphne in the Brilliant Blue Collection 1
youjizz non-renewable nigerian mode

Are levi’s shrink to fit jeans any good
free gay porn in order to visit mode trade shows

Beaches and Weather in Playa del Carmen and the Riviera Maya Mexico
cartoon porn melancholy involved with haruhi suzumiya complete debt collection

Adidas MEN’S FP PRINT POLO
girl meets world buying life insurance young basketball pants

How To Choose Homecoming Dresses For 2012
quick weight loss Learn how to make full turns on the runway

Any very young investors out there
snooki weight loss seeking new quickie breakfast seeks

Is There a Pagan Dress Code
christina aguilera weight loss have you seen a vagina